Ngành Y tế nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích

Bộ Y tế, Bộ TT&TT và Vietnam Post sẽ hợp tác xây dựng quy trình và thực hiện cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích với các thủ tục hành chính (TTHC) trong phạm vi quản lý của Bộ Y tế.

Đây là một nội dung của thỏa thuận hợp tác triển khai Quyết định 45 ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích vừa được Bộ Y tế, Bộ TT&TT và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam - Vietnam Post ký kết chiều nay, ngày 16/5/2018, tại Hà Nội.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng và Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Quang Cường.

Thời gian tới, sẽ thực hiện kết nối mạng thông tin giữa hệ thống ứng dụng CNTT của Bộ Y tế và hệ thống ứng dụng CNTT của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phục vụ việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định.

Thỏa thuận hợp tác này nhằm thực hiện Quyết định 45 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trong lĩnh vực y tế, phát huy hiệu quả, tận dụng tối đa mạng bưu chính công cộng sẵn có để đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ; qua đó góp phần thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số hài lòng của các tổ chức, doanh nghiệp và công dân trên toàn quốc.

Theo thỏa thuận mới ký kết, trong thời gian tới, Bộ Y tế, Bộ TT&TT và Vietnam Post sẽ hợp tác xây dựng quy trình và thực hiện cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích đối với các thủ tục hành chính trong phạm vi quản lý của Bộ Y tế.

Đặc biệt, sẽ thực hiện kết nối mạng thông tin giữa hệ thống ứng dụng CNTT của Bộ Y tế và hệ thống ứng dụng CNTT của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phục vụ việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định.

Đồng thời, các bên cũng phối hợp xây dựng và thực hiện chương trình công tác truyền thông việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích đến các tổ chức, cá nhân để sử dụng dịch vụ.

Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Y tế, Bộ TT&TT và Vietnam Post về triển khai Quyết định 45 của Thủ tướng Chính phủ nhằm tận dụng tối đa mạng bưu chính công cộng sẵn có để đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ, qua đó góp phần cải cách thủ tục hành chính.

Ngay sau lễ ký thỏa thuận hợp tác, Bộ Y tế sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Vietnam Post triển khai thực hiện các công việc liên quan đến triển khai Quyết định 45 của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với đó, Bộ Y tế sẽ phối hợp chặt chẽ với Vietnam Post kết nối giữa hệ thống ứng dụng CNTT của Bộ Y tế và hệ thống ứng dụng CNTT của Vietnam Post theo quy định để thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Bộ Y tế cũng hỗ trợ Vietnam Post trong việc tổ chức các lớp tập huấn tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Cũng theo thỏa thuận, Bộ TT&TT sẽ tham gia sâu vào việc triển khai kết nối mạng thông tin giữa hệ thống ứng dụng CNTT của Bộ Y tế và hệ thống ứng dụng CNTT của Vietnam Post thông qua Hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương (NGSP) phục vụ triển khai Quyết định 45 của Thủ tướng Chính phủ. Bộ TT&TT cũng chịu trách nhiệm chủ trì, điều phối và xử lý khắc phục sự cố khi xảy ra sự cố về kết nối mạng thông tin.

Chia sẻ tại lễ ký hợp tác, đại diện Vietnam Post nhấn mạnh, là đơn vị chịu trách nhiệm triển khai dịch vụ việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, Tổng công ty sẽ chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ TT&TT, Bộ Y tế lập kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung hợp tác theo đúng quy định.

“Bưu điện Việt Nam sẽ bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn bưu gửi trong việc cung ứng các dịch vụ; chuyển phát các bưu gửi đúng thời gian quy định; trường hợp chậm trễ, mất, thất lạc các loại giấy tờ hành chính do bất cứ nguyên nhân nào, Bưu điện có trách nhiệm phối hợp với tổ chức, cá nhân và cơ quan có thẩm quyền giải quyết khắc phục hậu quả; Bưu điện chịu mọi chi phí cấp lại giấy tờ hành chính, phí dịch vụ chuyển phát giấy tờ hành chính và các chi phí phát sinh liên quan khác theo quy định”, đại diện Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam khẳng định.

Vietnam Post cam kết sẽ phối hợp với Bộ TT&TT (Cục Tin học hóa) và Bộ Y tế triển khai kết nối giữa hệ thống ứng dụng CNTT của Tổng công ty với hệ thống ứng dụng CNTT của Bộ Y tế theo quy định tại Thông tư 17/2017/TT-BTTTT để thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; đồng thời chủ trì tổ chức tập huấn nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho đội ngũ nhân viên Bưu điện; truyền thông dưới mọi hình thức đến người dân, các tổ chức về dịch vụ do Tổng công ty cung cấp.

Cũng trong chiều 16/5/2018, ngay trước lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Y tế, Bộ TT&TT và Vietnam Post trong triển khai Quyết định 45 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trong lĩnh vực y tế, tại trụ sở Bộ Y tế, 138 Giảng Võ, Hà Nội, đoàn công tác của Ban điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước do Thứ trường Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng, Trưởng ban công tác làm trưởng đoàn đã làm việc, kiểm tra thực tế về ứng dụng CNTT, xây dựng Chính phủ điện tử tại Bộ Y tế.

Theo ICT News

http://ictnews.vn/cntt/nghi-quyet-36nqtw/nganh-y-te-nhan-ho-so-tra-ket-qua-giai-quyet-tthc-qua-dich-vu-buu-chinh-cong-ich-167526.ict