Ngân hàng Anh xây dựng lại hệ thống thanh toán để giao tiếp với nền tảng Blockchain

Hiện tại, các khoản thanh toán qua biên giới có thể chi phí cao gấp 10 lần so với các khoản thanh toán trong nước, chỉ riêng ở Vương quốc Anh, có phạm vi để thực hiện tiết kiệm hàng năm hơn 600 triệu bảng.
Ngân hàng Anh xây dựng lại hệ thống thanh toán để giao tiếp với nền tảng Blockchain ảnh 1

Ngân hàng Anh đang có kế hoạch xây dựng lại hệ thống thanh toán giá trị cao thực hiện quyết toán tổng tức thời (Real Time Gross Settlement - RTGS) để có thể giao tiếp với các doanh nghiệp tư nhân và các nền tảng sử dụng công nghệ sổ cái phân tán (DLT), Thống đốc ngân hàng Mark Carney đã công bố trong một bài phát biểu vào tuần trước

Phát biểu tại Mansion House ở London, Carney nói rằng ngân hàng sẽ tiến hành "xây dựng lại tham vọng" của hệ thống RTGS, theo ông, xương sống của mọi khoản thanh toán trong hệ thống RTGS của Anh là một hệ thống thường được sử dụng để chuyển khối lượng lớn tiền giữa các ngân hàng.

Ngân hàng đang tìm cách tổ chức lại RTGS hiện có để các nền tảng thanh toán tư nhân có thể cắm trực tiếp vào hệ thống của ngân hàng. “Hạ tầng mới, mạnh mẽ của chúng tôi sẽ là bằng chứng tương lai cho tưởng tượng của bạn, mở ra một loạt các sáng tạo tiềm năng trong các thị trường bán buôn, các dịch vụ bán lẻ và ngân hàng doanh nghiệp”, Carney nói.

Thống đốc cũng đề cập rằng ngân hàng đã bắt đầu hợp tác với Ngân hàng Canada, Cơ quan Quản lý tiền tệ Singapore và một số tổ chức tư nhân để nâng cấp các khoản thanh toán liên ngân hàng, bao gồm các sáng kiến dựa trên DLT. Ông nói: “Lợi nhuận tiềm năng là lớn. Hiện tại, các khoản thanh toán qua biên giới có thể chi phí cao gấp 10 lần so với các khoản thanh toán trong nước. Chúng tôi ước tính rằng chỉ riêng ở Vương quốc Anh, có phạm vi để thực hiện tiết kiệm hàng năm hơn 600 triệu bảng. Về cơ bản nhất, thanh toán toàn cầu và trong nước liền mạch hơn, các hộ gia đình và doanh nghiệp của Anh Quốc sẽ được hưởng lợi từ nền kinh tế toàn cầu mới”.

Carney khẳng định rằng hệ thống mới sẽ giúp chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, cũng như truy cập trước vào các hệ thống tài chính trong nước và quốc tế.

Việc bằng chứng khái niệm đổi mới RTGS ban đầu được đề xuất vào tháng 5 năm 2017. Ngân hàng sau đó kết luận rằng DLT “chưa đủ trưởng thành để cung cấp lõi cho thế hệ RTGS tiếp theo”, tuy nhiên nó đặt ưu tiên cao vào việc đảm bảo rằng việc cải thiện chức năng RTGS có khả năng giao tiếp với DLT.

Vào tháng Tư, Ngân hàng Anh đã phát hành một bài báo bằng chứng khái niệm, bài báo này xem xét cách cấu hình một hệ thống sổ kế toán phân phối để duy trì quyền riêng tư giữa những bên tham gia, giữ dữ liệu được chia sẻ trên mạng và cho phép một cơ quan quản lý giám sát tất cả các giao dịch. Cơ quan trung ương sẽ có quyền cấp và rút lại các đơn vị tài sản mới và cấp quyền truy cập cho tất cả những bên tham gia. Không bên nào khác ngoài cơ quan quản lý sẽ có thể bao hàm chi tiết về các giao dịch mà họ không tham gia.

Theo ICT News

http://ictnews.vn/internet/blockchain/ngan-hang-anh-xay-dung-lai-he-thong-thanh-toan-de-giao-tiep-voi-nen-tang-blockchain-168988.ict