NCB: Dự kiến tăng vốn thêm 3000 tỷ đồng, không chia cổ tức 2016

VietTimes -- Đó là những thông tin lãnh đạo Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) thông báo tại Đại hội đồng cổ đông của ngân hàng này, diễn ra vào chiều 27/4.
NCB sẽ phát triển ngân hàng số trong năm 2017
NCB sẽ phát triển ngân hàng số trong năm 2017

Phát biểu tại đại hội, ông Vũ Mạnh Tiến, Phó Tổng Giám đốc thường trực NCB cho biết, năm 2016, NCB cơ bản hoàn thành những chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên, ngân hàng vẫn cần cải thiện một số điểm như kiểm soát rủi ro, cải thiện lợi nhuận, giảm chi phí hoạt động, khai thác hiệu quả trên một khách hàng…

Đối với việc tăng vốn thêm 3.000 tỷ đồng, dự kiến sẽ thực hiện trước 30/4/2018. Đối tượng tham gia góp vốn là các cổ đông hiện hữu, các tổ chức, cá nhân, cổ đông chiến lược trong và ngoài nước có sự quan tâm đối với NCB.

Nhận định về kế hoạch tăng vốn này, Ông Lê Xuân Nghĩa, Thành viên HĐQT độc lập NCB cho rằng, kế hoạch là khá tạo bạo, nhưng hoàn toàn khả thi.

 “Trong thời gian qua cũng có khoảng 4 - 5 đối tác quan tâm đên việc đầu tư vào NCB, đây là cơ sở để NCB đưa ra mức tăng vốn thêm 3.000 tỷ đồng” – Ông Nghĩa thông tin thêm với cổ đông.

Về việc chia cổ tức năm 2016, lãnh đạo NCB cho biết, Lợi nhuận sau thuế 2016 của ngân hàng đạt gần 11 tỷ đồng, tăng 67% so với năm 2015. Ngân hàng dự kiến không chia cổ tức năm 2016. Tổng mức lợi nhuận giữ lại chưa phân phối của các năm trước là 80,8 tỷ đồng.

Trong đó, NCB đã sử dụng 26,5 tỷ đồng để bù đắp khoản tạm ứng chi khen thưởng; 5,4 tỷ đồng để bù đắp khoản tạm ứng chi phúc lợi từ năm 2013 trở về trước.

Do đó, tính đến hết năm 2016, tổng lợi nhuận còn lại của NCB là 58 tỷ đồng.

Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016, NCB cho biết, quy mô Tổng tài sản NH đạt 69,011 tỷ đồng, tăng trưởng 43% so với năm 2015, đạt 113% kế hoạch đề ra.

Tổng huy động đạt 112% kế hoạch năm 2016, tăng 41,95% so với năm 2015 (bao gồm huy động từ khách hàng và các tổ chức tín dụng). Trong đó, huy động từ khách hàng đạt 41,791 tỷ đồng, tăng trưởng 22.8%, hoàn thành 94% kế hoạch.

Tổng cho vay đạt 99% kế hoạch năm 2016 và tăng 37.3% so với năm 2015( bao gồm cho vay hách hàng và cho vay các tổ chức tín dụng). Trong đó, cho vay khách hàng đạt 25,602 tỷ đồng, tăng 23.9% so với 2015, hoàn thành 87% kế hoạch.

Lợi nhuận trước thuế đạt 13 tỷ đồng, tăng 85% so với năm 2015. Xử lý nợ xấu hoàn thành 83% kế hoạch đề ra. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1.48%. Quy mô khách hàng đạt mức 324,375 khách hàng, trong đó khách hàng cá nhân chiếm 95% tổng danh mục.

Năm 2017, ngoài  mục tiêu tăng vốn điều lệ thêm 3.000 tỷ đồng từ phát hành Trái phiếu chuyển đổi và từ việc thu hút thêm các cổ đông chiến lược, nâng Vốn điều lệ lên mức 6.010 tỷ đồng. NCB dự kiến tổng tài sản dự kiến đạt mức 94.567 tỷ đồng.

Trên cơ sở dự kiến được NHNN chấp thuận, NCB đặt kế hoạch tăng trưởng tín dụng bao gồm dư nợ khách hàng và TPDN lên gần 42,000 tỷ đồng. Huy động từ khách hàng dự kiến đạt 57.477 tỷ đồng, tăng trưởng 38% so với năm 2016.

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt 351 tỷ đồng, tăng 66% so với năm 2016. Ngân hàng cũng đặt mục tiêu tập trung phát triển các sản phẩm chiến lược như nhà, xe, bancassurance,…và phát triển ngân hàng số trong năm 2017.