Năm 2015: NHNN dự kiến thực hiện 6 thương vụ sáp nhập

NHNN sẽ kiên quyết xử lý những ngân hàng yếu kém, kể cả giải thể, phá sản, can thiệp bắt buộc; xử lý cơ bản tình trạng sở hữu chéo, hình thành một số NHTM quy mô lớn và dự kiến sẽ thực hiện 6 thương vụ hợp nhất, sáp nhập giữa các ngân hàng.
Năm 2015: NHNN dự kiến thực hiện 6 thương vụ sáp nhập

Sau gần 3 năm triển khai, thực hiện Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 phê duyệt Đề án tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) giai đoạn 2011-2015, đến nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã phê duyệt Đề án tái cơ cấu 4 ngân hàng thương mại nhà nước và phương án tái cơ cấu của 20 ngân hàng thương mại cổ phần, tình hình tài chính và thanh khoản của hệ thống các TCTD được cải thiện, đáp ứng cơ bản yêu cầu tín dụng để phát triển sản xuất, kinh doanh.

Đến cuối tháng 11/2014, vốn điều lệ của toàn hệ thống đạt trên 430.000 tỷ đồng, tăng 23% so với cuối năm 2011, nợ xấu giảm mạnh và chỉ còn chiếm 3,8% tổng dư nợ.

Trong năm 2015, quá trình tái cơ cấu sẽ diễn ra quyết liệt hơn. NHNN đã đề ra mục tiêu là kiên quyết xử lý những ngân hàng yếu kém, không có triển vọng phục hồi và phát triển, kể cả giải thể, phá sản, can thiệp bắt buộc; xử lý cơ bản tình trạng sở hữu chéo, hình thành một số NHTM quy mô lớn và có khả năng cạnh tranh.

NHNN dự kiến sẽ thực hiện 6 thương vụ hợp nhất, sáp nhập giữa các ngân hàng.

Về hoạt động mua bán nợ, Công ty quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC) đề ra mục tiêu sẽ mua 70.000-100.000 tỷ đồng nợ xấu trong năm 2015, sau khi đã mua 123.000 tỷ đồng nợ xấu trong thời gian từ tháng 10/2013 đến cuối năm 2014. Để thực hiện mục tiêu này, ngoài việc mua nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt, VAMC sẽ thí điểm mua nợ xấu theo giá thị trường sau khi được bổ sung vốn điều lệ.

Về xử lý nợ xấu, NHNN phấn đấu đến cuối năm 2015 đưa tỉ lệ nợ xấu xuống dưới 3% gắn với cơ cấu lại các TCTD.

Theo Bizlive