Mường Thanh Luxury Bắc Ninh bị phạt 80 triệu đồng do vi phạm phòng cháy chữa cháy

VietTimes -- Ông Nguyễn Tiến Nhường, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ký quyết định xử phạt Mường Thanh Luxury Bắc Ninh 80 triệu đồng do có hành vi đưa nhà, công trình vào hoạt động, sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy (tầng 17 đến tầng 27).
Mường Thanh Luxury Bắc Ninh bị phạt 80 triệu đồng.
Mường Thanh Luxury Bắc Ninh bị phạt 80 triệu đồng.

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Khách sạn Mường Thanh Luxury Bắc Ninh Ninh - Chi nhánh Công ty Cổ phần tập đoàn Mường Thanh. Đây là đơn vị quản lý, vận hành công trình Tổ hợp khách sạn, TTTM và chung cư Mường Thanh Bắc Ninh có địa chỉ tại số 395,đường Ngô Gia Tự, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh.

Quyết định nêu rõ, Khách sạn Mường Thanh Luxury Bắc Ninh đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính. Cụ thể là đã đưa nhà, công trình vào hoạt động, sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy (tầng 17 đến tầng 27).

Điều này đã vi phạm quy định tại Khoản 6, Điều 36; Khoản 2, Điều 4, Nghị định số 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/11/2013. Do vậy bị áp dụng hình phạt chính là phạt tiền 80 triệu đồng.

Biện pháp khắc phục hậu quả là tổ chức ngay việc nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy trước khi đưa công trình vào hoạt động trở lại (từ tầng 17 đến tấng 27). Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do Khách sạn Mường Thanh Luxury Bắc Ninh - Chi nhánh Công ty Cổ phần tập đoàn Mường Thanh có tên tại Điều này chi trả.

UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Khách sạn Mường Thanh Luxury Bắc Ninh - Chi nhánh Công ty Cổ phần tập đoàn Mường Thanh phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn Mường Thanh không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Trường hợp không nộp tiền phạt trực tiếp cho người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Khoản 2, Điều 78 Luật xử lý vi phạm hành chính, Khách sạn Mường Thanh Luxury Bắc Ninh - Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Ninh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt.