Mùa hoa anh đào Nhật Bản

Năm nào cũng vậy, người dân Nhật Bản nôn nóng chờ đến cuối tháng Ba, đó là thời điểm niềm tự hào, biểu tượng của đất nước mặt trời mọc nở hoa. Cả nước phủ một mầu trắng hồng rực rỡ, du khách khắp nơi cũng đổ đến Nhật Bản để thụ hưởng o-hanami.
Mùa hoa anh đào Nhật Bản

Và đây, mùa hoa anh đào nở

Mùa hoa anh đào Nhật Bản ảnh 1
Mùa hoa anh đào Nhật Bản ảnh 2
Mùa hoa anh đào Nhật Bản ảnh 3
Mùa hoa anh đào Nhật Bản ảnh 4
Mùa hoa anh đào Nhật Bản ảnh 5
Mùa hoa anh đào Nhật Bản ảnh 6
Mùa hoa anh đào Nhật Bản ảnh 7
Mùa hoa anh đào Nhật Bản ảnh 8
Mùa hoa anh đào Nhật Bản ảnh 9
Mùa hoa anh đào Nhật Bản ảnh 10
Mùa hoa anh đào Nhật Bản ảnh 11
Mùa hoa anh đào Nhật Bản ảnh 12
Mùa hoa anh đào Nhật Bản ảnh 13
Mùa hoa anh đào Nhật Bản ảnh 14
Mùa hoa anh đào Nhật Bản ảnh 15
Mùa hoa anh đào Nhật Bản ảnh 16
Mùa hoa anh đào Nhật Bản ảnh 17
Mùa hoa anh đào Nhật Bản ảnh 18

  Theo: Adme