Malaysia có thể mất 65% việc làm vào năm 2027 nếu không theo kịp cách mạng 4.0

VietTimes -- Bộ trưởng Phủ Thủ tướng Malaysia Seri Abdul Rahman Dahlan cảnh báo, trước làn sóng cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư, còn gọi là cách mạng 4.0, nước này có thể mất tới 65% việc làm vào năm 2027 nếu không theo kịp tiến bộ công nghệ.
Bộ trưởng Phủ Thủ tướng Malaysia Seri Abdul Rahman Dahlan
Bộ trưởng Phủ Thủ tướng Malaysia Seri Abdul Rahman Dahlan

Phát biểu tại Đại hội đồng thường niên lần thứ 51, Phòng Thương mại Malaysia, Bộ trưởng Phủ Thủ tướng Malaysia Seri Abdul Rahman Dahlan nói: “Chúng ta không thể không lo lắng khi thấy thế giới đang chuyển biến rất nhanh với nền kinh tế số”.

Ông yêu cầu những công dân Malaysia, nhất là lực lượng lao động trình độ cao phải nâng cao tay nghề, phát huy hết tiềm năng để đáp ứng với những yêu cầu mới.

Ông nói thêm: “Chúng tôi tin tưởng rằng, việc sử dụng công nghệ sẽ làm tăng năng suất và hiệu quả công việc trong tương lai”.

Cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư còn được gọi là kỷ nguyên số sẽ tạo ra những sự tiến bộ vượt bậc về công nghệ.

http://www.thesundaily.my/news/2017/05/22/increased-tech-use-could-deplete-65-current-jobs-2027-abdul-rahman-dahlan