Lượng chai nhựa thế giới thải ra trong 10 năm chất cao gần 2,5km

Dữ liệu từ Euromonitor International cho thấy chỉ riêng năm 2018, hơn 480 tỷ chai nhựa này được tiêu thụ khiến lượng chai nhựa thế giới thải ra trong 10 năm chất cao gần 2,5km.

Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Nhựa polyetylen terephthalato (PET) thường được sử dụng làm chai nước, chai đựng sản phẩm gia dụng...

Dữ liệu từ Euromonitor International cho thấy chỉ riêng năm 2018, hơn 480 tỷ chai nhựa này được tiêu thụ.

Hình trên đây giúp hình dung ra lượng nhựa đó sẽ trông như thế nào nếu chất đống lại.

Theo TTXVN/Vietnam+

http://www.vietnamplus.vn/luong-chai-nhua-the-gioi-thai-ra-trong-10-nam-chat-cao-gan-25km/594467.vnp