Không đủ túc số, ĐHĐCĐ bất thường của FLC không thể tiến hành, hẹn tổ chức lại vào ngày 2/7

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Đại hội cổ đông bất thường của FLC không thể tiến hành do không đủ điều kiện về túc số. Phiên họp lần hai dự kiến tổ chức vào ngày 2/7.

CTCP Tập đoàn FLC (Mã CK: FLC) vừa tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để trình thông qua việc miễn nhiệm nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT với ông Trịnh Văn Quyết và bà Hương Trần Kiều Dung.

Đồng thời, ĐHĐCĐ bất thường của FLC sẽ bầu bổ sung 2 thành viên vào HĐQT, trong đó có 1 thành viên HĐQT độc lập; miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tuy nhiên, phiên họp bất thường của FLC không thể tiến hành do số cổ đông tham dự họp đại diện không đủ trên 50% tổng số cổ phiếu biểu quyết. FLC dự kiến triệu tập họp cổ đông bất thường lần hai vào ngày 2/7, danh sách cổ đông có quyền tham dự vẫn theo danh sách chốt ngày 9/5/2022.

Theo quy định, phiên họp lần hai sẽ được tiến hành khi số cổ đông tham dự đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trước đó, FLC cho biết sẽ công bố danh sách các ứng viên dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT tối thiểu 10 ngày trước khi diễn ra phiên họp. Tuy nhiên, cho tới phiên họp sáng nay, danh sách này vẫn chưa được công bố.

FLC hiện đã công bố 3 ứng viên dự kiến bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026, bao gồm: ông Vũ Minh Tuấn (SN 1986) – Trợ lý Phó Tổng giám đốc thường trực, Phó ban tài chính FLC; ông Nguyễn Xuân Hòa (SN 1983) – Phó Trưởng ban đầu tư 3 FLC; và ông Nguyễn Quang Thái (SN 1984) – Kế toán trưởng CTCP Đầu tư và Phát triển hạ tầng Incons./.