Internet đã phát triển lên đến 351,8 triệu lượt tên miền đăng ký

Quý 1 năm 2019 đã khép lại với 351,8 triệu lượt đăng ký tên miền bao gồm tất cả các tên miền cấp cao, tăng thêm 3,1 triệu lượt, tương đương mức tăng 0,9% so với quý 4 năm 2018.1,2 Số lượt đăng ký đã lên đến 18 triệu, tương ứng 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Internet đã phát triển lên đến 351,8 triệu lượt tên miền đăng ký ảnh 1

VeriSign vừa công bố thông tin này. Theo đó, tổng số lượt đăng ký các tên miền cấp cao .com và .net đạt 154,8 triệu lượt trong cơ sở tên miền tính đến cuối quý 1 năm 2019, tăng 1,8 triệu lượt, tương đương 1,2% so với quý 4 năm 2018, và tăng 6,5 triệu lượt tương ứng với 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến ngày 31 tháng 03 năm 2019, cơ sở các tên miền đã đăng ký dạng .com đạt 141,0 triệu, trong khi tên miền dạng .net đạt 13,8 triệu.

Tổng số lượt đăng ký tên miền .com và .net mới tính đến cuối quý 1 năm 2019 là 9,8 triệu. Trong khi cùng thời điểm đó vào năm ngoái, tổng số lượt đăng ký tên miền .com và .net đạt 9,6 triệu.

VeriSign cung cấp Báo cáo Tóm tắt Ngành Tên miền nhằm cung cấp cho người dùng Internet trên tooàn thế giới những nghiên cứu và dữ liệt thống kê, phân tích trong ngành công nghiệp tên miền. 

Theo VnMedia

http://vnmedia.vn/cong-nghe/201905/Internet-da-phat-trien-len-den-3518-trieu-luot-dang-ky-634247/