HVN lỗ thêm 4.000 tỷ đồng Quý 2/2020, dư nợ vay tăng mạnh

VietTimes – Tiếp tục kinh doanh dưới giá vốn, khoản lỗ lũy kế của Vietnam Airlines (Mã CK: HVN) sau nửa đầu năm 2020 đã lên tới 6.642 tỷ đồng.
Ảnh minh họa (Nguồn: HVN)
Ảnh minh họa (Nguồn: HVN)

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ Quý 2/2020 của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines – Mã CK: HVN) tiếp tục cho thấy những tác động tiêu cực của dịch Covid-19 tới hoạt động kinh doanh.

Cụ thể, trong Quý 2/2020, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh của HVN đạt 5.995 tỷ đồng, bằng 1/4 so với cùng kỳ năm trước. Kinh doanh dưới giá vốn, HVN báo lỗ gộp 3.873 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các khoản chi phí khác, HVN báo lỗ sau thuế 4.030 tỷ đồng trong kỳ cùng kỳ năm trước báo lãi 168,9 tỷ đồng.

Lũy kế nửa đầu năm 2020, HVN ghi nhận doanh thu thuần đạt 24.808 tỷ đồng, bằng một nửa so với cùng kỳ năm 2019; lỗ sau thuế đạt 6.642 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước báo lãi 1.381 tỷ đồng.

Báo cáo kết quả kinh doanh của Vietnam Airlines nửa đầu năm 2020 (Nguồn: HVN)
Báo cáo kết quả kinh doanh của Vietnam Airlines nửa đầu năm 2020 (Nguồn: HVN)

Những khó khăn của HVN chưa dừng lại ở đó. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy, lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh của HVN âm 5.371 tỷ đồng (cùng kỳ dương 5.326 tỷ đồng). Để bù đắp thiếu hụt dòng tiền, HVN dùng đến dòng tiền từ hoạt động tài chính (2.777 tỷ đồng) mà chủ yếu là đi vay.

Trên bảng cân đối, dư nợ vay và cho thuê tài chính ngắn hạn của HVN tăng mạnh, từ 6.507 tỷ đồng hồi đầu năm lên mức 11.103 tỷ đồng tại thời điểm 30/6/2020. Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn đã tăng gấp 5 lần so với đầu năm, lên mức 6.445,9 tỷ đồng.

Các khoản dư nợ vay và cho thuê tài chính dài hạn của HVN vẫn khá ổn định, thậm chí có xu hướng giảm nhẹ, đạt 28.537 tỷ đồng. Trong đó, các khoản đến hạn trả trong vòng 12 tháng đạt 4.657 tỷ đồng. Các khoản thanh toán tiền thuê tài chính (nợ gốc và tiền lãi thuê) trong vòng một năm ở mức 3.870 tỷ đồng.

Chi tiết dư nợ vay của Vietnam Airlines (Nguồn: HVN)
Chi tiết dư nợ vay của Vietnam Airlines (Nguồn: HVN) 

Khoản lỗ sau thuế nửa đầu năm 2020 khiến phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của HVN ghi nhận giá trị âm hơn 4.263 tỷ đồng, tương đương 30% quy mô vốn góp chủ sở hữu.

Tính đến ngày 30/6/2020, quy mô tổng tài sản của HVN đạt 66.690 tỷ đồng, giảm 12,7% so với đầu năm.

Trong đó, tiền và tương đương tiền đạt 2.601 tỷ đồng. Ngoài ra, HVN còn có các khoản tiền gửi có kỳ hạn 1.668 tỷ đồng, giảm một nửa so với đầu năm. Nhưng với các nghĩa vụ tài chính tiềm tàng trong năm như đã nêu, cùng với tình hình kinh doanh gặp khó khăn vì dịch Covid-19, số “lương khô” còn lại của HVN cũng khó có thể bù đắp được./.