Học viện Kỹ thuật Mật mã sẽ mở mới đào tạo nghiên cứu sinh ngành An toàn thông tin

Trong năm học 2018-2019, cùng với việc đưa nội dung về Chính phủ điện tử vào các chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học của trường, Học viện Kỹ thuật Mật mã cũng sẽ triển khai Đề án mở mới đào tạo nghiên cứu sinh ngành An toàn thông tin.

Thông tin nêu trên vừa được PGS.TS Nguyễn Hồng Quang, Giám đốc Học viện Kỹ thuật Mật mã cho biết tại lễ khai giảng năm học mới 2018 - 2019 được Học viện Kỹ thuật Mật mã tổ chức ngày 19/9 tại Hà Nội. Lễ khai giảng có sự tham dự của Trung tướng Nguyễn Chiến, nguyên Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ; Thiếu tướng Đặng Vũ Sơn, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ.

Giám đốc Học viện Kỹ thuật Mật mã Nguyễn Hồng Quang cho biết, năm học 2018 - 2019 là năm học bản lề của Học viện trong việc đào tạo đầy đủ, có tính liên thông cao giữa 4 nhóm ngành Kỹ thuật Mật mã, An toàn thông tin, CNTT, Điện tử Viễn thông với lưu lượng trên 4.000 học viên - sinh viên.

Cũng trong tuyên bố khai giảng năm học mới 2018 - 2019, Giám đốc Học viện Nguyễn Hồng Quang nhấn mạnh, là trung tâm đào tạo cán bộ của Ngành Cơ yếu Việt Nam, những năm qua, Học viện Kỹ thuật Mật mã đã không ngừng phát triển, thu được nhiều thành tích to lớn, góp phần quan trọng vào việc xây dựng Ngành Cơ yếu Việt Nam tiến lên chính quy, từng bước hiện đại và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đặc biệt, theo ông Quang, những năm học gần đây, thực hiện chủ trương tập trung ưu tiên nguồn lực cho công tác đổi mới và phát triển đào tạo. nhiều giải pháp đồng bộ đã được Học viện Kỹ thuật Mật mã triển khai quyết liệt, công tác đào tạo của Học viện đã có những bước chuyển lớn, chất lượng đào tạo ngày càng được nâng cao cùng sự phát triển nhanh cả về loại hình đào tạo và lưu lượng học viên - sinh viên.

“Các chuyên ngành mới mở của Học viện có sức hút lớn đối với xã hội. Vị thế của Học viện trong khu vực đào tạo đại học ngày càng được nâng cao. Kết thúc năm học 2017-2018, Học viện đã đạt nhiều thành tích nổi bật, toàn diện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đào tạo và xây dựng phát triển đơn vị”, ông Quang chia sẻ.

Đánh giá cao những thành tích Học viện Kỹ thuật Mật mã đã đạt được trong năm học vừa qua, Trung tướng Đặng Vũ Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ chỉ đạo Học viện trong năm học 2018 - 2019 cần đổi mới công tác giáo dục bắt kịp xu thế công nghệ thế giới, đề ra giải pháp đột phá phát triển nguồn nhân lực; đồng thời tăng cường, mở rộng mối quan hệ hợp tác đào tạo nghiên cứu khoa học với các đối tác trong nước và quốc tế, làm tốt nhiệm vụ đào tạo hợp tác quốc tế cho nước Lào và Campuchia; đầu tư cơ sở vật chất tại Phân hiệu Phía nam đảm bảo kế hoạch đào tạo.

Cho hay công tác đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho toàn ngành Cơ yếu và tham gia đào tạo chuyên gia An toàn thông tin, CNTT, Điện tử Viễn thông cho khu vực kinh tế xã hội có vai trò rất quan trọng, ông Quang nêu rõ, trong năm học 2018 - 2019 này, Học viện Kỹ thuật Mật mã sẽ phát huy những kết quả đã thu được thời gian vừa qua, tập trung đẩy mạnh đổi mới công tác đào tạo, nâng cao chất lượng đầu ra để sản phẩm có tính cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực cho ngành Cơ yếu và xã hội.

Năm học 2018 - 2019, một điểm nhấn trong hoạt động của Học viện Kỹ thuật Mật mã là triển khai thực hiện Nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật Mật mã (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Đại diện lãnh đạo Học viện Kỹ thuật Mật mã cũng cho biết, điểm nhấn trong hoạt động của trường năm học 2018 - 2019 là triển khai thực hiện Nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật Mật mã; Đề án mở mới đào tạo nghiên cứu sinh ngành An toàn thông tin nhằm đáp ứng nhu cầu đang rất cấp thiết về nhân lực trình độ cao cấp của lĩnh vực này.

Đồng thời, đây cũng là năm học bản lề của Học viện trong việc đào tạo đầy đủ, có tính liên thông cao giữa 4 nhóm ngành Kỹ thuật Mật mã, An toàn thông tin, CNTT, Điện tử Viễn thông với lưu lượng trên 4.000 học viên - sinh viên. Học viện sẽ đưa các nội dung về Chính phủ điện tử vào các chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng Đề án triển khai nội dung này tại trường; tập trung cao độ quá trình đầu tư các nguồn lực và chuẩn bị đầy đủ điều kiện để Cơ sở đào tạo tại phía Nam hoạt động đào tạo dưới vị thế là Phân hiệu của Học viện tại TP.HCM.

Để hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ kể trên, tại lễ khai giảng, Giám đốc Học viện Nguyễn Hồng Quang cũng thông tin về các nhóm giải pháp sẽ được trường triển khai đồng bộ và quyết liệt trong năm học 2018 - 2019 như: Tập trung nguồn lực đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo trên tất cả các mặt chất lượng đội ngũ giảng viên; nội dung chương trình - giáo trình đào tạo; công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo; quy trình - phương thức và công nghệ quản lý đào tạo; đầu tư cơ sở vật chất phục vụ đào tạo; Xây dựng môi trường đào tạo chính quy, hiện đại, giàu tính sư phạm, tương tác gắn kết đào tạo với thực tiễn, đào tạo với nghiên cứu, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho việc giảng dạy nghiên cứu của đội ngũ giảng viên và sự chủ động, sáng tạo trong học tập của học viên - sinh viên; Tiếp tục định hướng đào tạo ra các phân lớp kỹ sư chuyên ngành có năng lực thực hành chuyên sâu, đáp ứng ngay các nhu cầu của thực tiễn.

Cùng với đó, có những giải pháp đột phá, đồng bộ nhằm kiện toàn cơ cấu tổ chức chặt chẽ, gọn nhẹ, tối ưu, hợp tác cao và có khả năng thích ứng, phản ứng nhanh với tình hình thực tiễn; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng dạy và nghiên cứu; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, triển khai đào tạo hiệu quả tại Phân hiệu phía Nam.

cho biết, Học viện sẽ tiếp tục tập nghiên cứu mở các chuyên ngành mới phù hợp với sự phát triển công nghệ của thế giới, nâng cao chất lượng đào tạo trên tất cả các mặt từ chất lượng đội ngũ giảng viên, nội dung giáo trình, công tác khảo thí và đào tạo…Đồng thời, xây dựng môi trường đào tạo chính quy, hiện đại gắn với thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giảng dạy, nghiên cứu của đội ngũ giảng viên, sự chủ động, sáng tạo của học viên và sinh viên trong học tập; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và triển khai đào tạo hiệu quả tốt tại Phân hiệu phía Nam.

Nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của đội ngũ giảng viên trong việc đảm bảo hoàn thành tốt những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới 2018 - 2019, lãnh đạo Học viện Kỹ thuật Mật mã đề nghị: “Các giảng viên tiếp tục đem hết tâm huyết để truyền đạt kiến thức và là tấm gương mẫu mực cho học viên, sinh viên. Học viện sẽ luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ vẻ vang trong sự nghiệp trồng người”.

Theo ICT News

http://ictnews.vn/cntt/bao-mat/hoc-vien-ky-thuat-mat-ma-se-mo-moi-dao-tao-nghien-cuu-sinh-nganh-an-toan-thong-tin-172754.ict