Hoàng Anh Gia Lai: Mía đường đóng góp 34% doanh thu, năm 2014 lãi ròng 1.475 tỷ đồng

Tính chung mảng nông nghiệp bao gồm mía đường, ngô (bắp) và cao su, tỷ trọng doanh thu lên tới 48% trong đó cao su và bắp mỗi mảng đóng góp 7%.
Năm 2014, Hoàng Anh Gia Lai lãi ròng 1.475 tỷ đồng
Năm 2014, Hoàng Anh Gia Lai lãi ròng 1.475 tỷ đồng

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4 và cả năm 2014.

Trong riêng quý 4/2014, cả doanh thu và lợi nhuận của Hoàng Anh Gia Lai đều sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ.

Doanh thu thuần quý 4 của HAG đạt 655 tỷ đồng, giảm 13,47% so với cùng kỳ. Tỷ trọng giá vốn tăng mạnh khiến lãi gộp của công ty giảm sâu gần 40%, chỉ còn 192 tỷ đồng.

Kết quả quý 4/2014, Hoàng Anh Gia Lai lãi ròng (phần dành cho cổ đông công ty mẹ) 53,4 tỷ đồng, giảm 77,8% so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm, HAG lãi ròng 1.475 tỷ đồng, tăng 74% so với năm 2013.

Cuối năm 2014, Chi phí xây dựng cơ bản dở dang của Hoàng Anh Gia Lai đạt 12.582 tỷ đồng, tăng hơn 2.000 tỷ đồng so với số dư đầu năm. Trong đó chi phí trồng cây cao su và cây cọ dầu là 6.469 tỷ đồng, và chi phí dự án Khu phức hợp Hoàng Anh Gia Lai Myanmar 2.717 tỷ đồng. Tổng tài sản của Hoàng Anh Gia Lai tăng 22% so với đầu năm, đạt 36.370 tỷ đồng.

Thông tin mới nhất, Tập đoàn Bất động sản Singapore Rowsley Ltd đã đạt được thỏa thuận với Hoàng Anh Gia Lai về hợp tác phát triển dự án Khu phức hợp tại Yangon, Myanmar. Theo đó, Rowsley sẽ đầu tư 275 triệu USD - tương đương 5.900 tỷ đồng để sở hữu 50% cổ phần của Công ty đang sở hữu 100% Dự án.

Năm 2014, doanh thu từ mía đường chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu của Hoàng Anh Gia Lai (34%). Tính chung mảng nông nghiệp bao gồm mía đường, ngô (bắp) và cao su, tỷ trọng doanh thu lên tới 48% trong đó cao su và bắp mỗi mảng đóng góp 7%.

Cao su là hoạt động được đầu tư cũng như kỳ vọng nhiều. Tuy vậy, đến nay đóng góp của mảng này vào hoạt động của Hoàng Anh Gia Lai vẫn tương đối khiêm tốn.

                                                                   Theo Trí thức trẻ