Hỗ trợ xuất bản ấn phẩm chuyên đề khoa học

VietTimes -- Bộ TTTT có Quyết định số 646/QĐ-BTTTT phê duyệt chủ trương kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ xuất bản ấn phẩm chuyên đề khoa học và tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Tạp chí Thông tin và Truyền thông.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Bộ sẽ hỗ trợ xuất bản ấn phẩm chuyên đề khoa học về xuất bản, báo chí-truyền thông và công nghệ thông tin như xuất bản chuyên san các công trình nghiên cứu phát triển công nghệ thông tin và truyền thông, 3 tháng /số; xuất bản đặc san nghiên cứu báo chí và truyền thông 3 tháng/số; xuất bản đặc san xuất bản Việt Nam, 3 tháng /số.

Thời gian hỗ trợ quý II, III, IV năm 2017. Nguồn kinh phí được chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp thông tin và truyền thông đã phân bổ cho Tạp chí Tri thức thời đại năm 2017 theo Quyết định số 2389/QĐ-BTTTT ngày 30 /12/2016 của Bộ trưởng Bộ TTTT.

Bộ cũng phê duyệt chủ trương tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm ngày Tạp chí xuất bản số đầu tiên và ra mắt các ấn phẩm Tạp chí in và điện tử trên cơ sở hợp nhất các Tạp chí CNTT Và TT, Toàn cảnh sự kiện dư luận, Tri thức thời đại trong Quý II năm 2017.