Hãng bảo hiểm Marsh và IBM hợp tác đưa bằng chứng bảo hiểm vào blockchain

Bằng cách đưa bằng chứng bảo hiểm vào blockchain, các bên có thể tin tưởng rằng mức độ bảo hiểm được cập nhật và đúng đắn. Marsh cho biết họ kỳ vọng giải pháp blockchain cho phép khách hàng tăng tốc các chức năng kinh doanh cần thiết như thuê nhà thầu và chuyển rủi ro, đồng thời tăng độ tin cậy.

Hãng môi giới bảo hiểm quốc tế Marsh đang làm việc với IBM để phát triển một giải pháp blockchain thương mại cho phép các doanh nghiệp xác nhận rằng nhà thầu mà họ sắp thuê có phạm vi hoạt động bảo hiểm đúng, cập nhật cần thiết để bắt đầu công việc.

Giải pháp này sẽ được xây dựng trên nền tảng Hyperledger Fabric, một khung làm việc blockchain cấp quyền sử dụng nền tảng blockchain mã nguồn IBM, một giải pháp phát triển ứng dụng blockchain dựa trên đám mây, Marsh cho biết trong một tuyên bố hôm 16 tháng 4 năm 2018.

Tổ chức tiêu chuẩn bảo hiểm ACORD sẽ cung cấp đầu vào cho dự án, và Tập đoàn phần mềm ISN ở Dallas cung cấp dịch vụ nhà thầu và quản lý nhà cung cấp sẽ là khách hàng đầu tiên sử dụng giải pháp mới này.

Mục đích của Marsh là nhằm giải quyết một vấn đề quan trọng. Các doanh nghiệp thường thuê nhà thầu, nhà cung cấp và bên thứ ba làm việc cho họ hoặc cung cấp các dịch vụ, nhưng trước khi làm đó, họ cần biết rằng nhà cung cấp có bảo hiểm trách nhiệm thích hợp, do đó, doanh nghiệp được bảo hiểm trong trường hợp có sự cố hoặc nhà cung cấp thực hiện công việc tiêu chuẩn thấp.

Thông thường, khách hàng sẽ yêu cầu một chứng chỉ bảo hiểm (certificate of insurance - COI), còn được biết là chứng chỉ ACORD, là một tài liệu có tất cả thông tin trên đó cho thấy khách hàng có phạm vi bảo hiểm cập nhật. Vấn đề với các tệp PDF hoặc tài liệu giấy là có thể bị làm giả mạo. Tài liệu cũng có thể bị lạc chỗ, mất hoặc hư hỏng.

Ngược lại, Blockchains gần như không thể can thiệp vào. Bằng cách đưa ra bằng chứng về bảo hiểm trên blockchain, các bên cần có bằng chứng về bảo hiểm có thể tin tưởng rằng mức độ bảo hiểm được cập nhật và đúng đắn. Marsh cho biết họ kỳ vọng giải pháp blockchain cho phép khách hàng tăng tốc các chức năng kinh doanh cần thiết như thuê nhà thầu và chuyển rủi ro, đồng thời tăng độ tin cậy.

Sastry Durvasula, Giám đốc kỹ thuật số của Marsh cho biết: "Marsh nhìn thấy cơ hội tuyệt vời trong việc sử dụng công nghệ blockchain để phục vụ khách hàng tốt hơn bằng cách tối đa hóa hiệu quả và tạo ra những cơ hội mới trong chuỗi giá trị bảo hiểm".

Sandip Patel, tổng giám đốc của ngành bảo hiểm tại IBM tin rằng đơn giản hóa quá trình xác minh bảo hiểm là chìa khóa cho hoạt động kinh doanh. Ông nói: "Đây là một ví dụ lý tưởng về cách blockchain có thể được sử dụng trên quy mô rộng lớn hơn để thúc đẩy kết quả kinh doanh thực sự.

Hiện tại trong giai đoạn thử nghiệm, mạng blockchain mới của Marsh dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm nay. ISN sẽ là khách hàng đầu tiên của Marsh để thử nghiệm giải pháp, đưa chính sách của nhà thầu vào sổ cái để kiểm tra việc thuê doanh nghiệp.

Brett Parker, Giám đốc kỹ thuật bảo hiểm của ISN cho biết: "Ngành bảo hiểm đã phụ thuộc vào giấy chứng nhận bảo hiểm, do một đại lý bảo hiểm thực hiện bằng tay. Bằng cách số hóa thông tin chính sách, chúng tôi có thể sắp xếp hợp lý quy trình, tiết kiệm thời gian của khách hàng để tập trung vào năng lực cốt lõi của họ"

Theo ICT News

http://ictnews.vn/internet/blockchain/hang-bao-hiem-marsh-va-ibm-hop-tac-dua-bang-chung-bao-hiem-vao-blockchain-166604.ict