Hạn chế lan truyền tin giả, WhatsApp giới hạn số lần truyền tin của người dùng

Người dùng WhatsApp sẽ chỉ có thể chuyển tiếp tin nhắn nhiều nhất là 5 lần, công ty nền tảng nhắn tin WhatsApp thuộc sở hữu của Facebook thông báo.

Hạn chế lan truyền tin giả, WhatsApp giới hạn số lần truyền tin của người dùng

Người dùng WhatsApp sẽ chỉ có thể chuyển tiếp tin nhắn nhiều nhất là 5 lần, công ty nền tảng nhắn tin WhatsApp thuộc sở hữu của Facebook thông báo.

Trước đây, người dùng ứng dụng nhắn tin WhatsApp có thể có thể chuyển tiếp mọi tin nhắn tới tối đa 20 cá nhân hoặc nhóm khác. Tuy nhiên, thay đổi mới đã áp dụng cho tất cả người dùng. WhatsApp có khoảng 1,5 tỷ người dùng hàng tháng,..

Phó chủ tịch chính sách và truyền thông của WhatsApp Victoria Grand tuyên bố về thay đổi này tại một sự kiện ở Jakarta hôm qua (21/1), cho biết họ sẽ được triển khai trên toàn thế giới.

WhatsApp đã thử nghiệm giới hạn 5 lần chuyển tiếp ở Ấn Độ kể từ tháng 7/2018, sau khi xảy ra việc một loạt các thông tin sai lệch được người dùng chuyển tiếp hàng loạt cho nhau.

Theo ICT News

https://ictnews.vn/cntt/phan-mem/han-che-lan-truyen-tin-gia-whatsapp-gioi-han-so-lan-truyen-tin-cua-nguoi-dung-178074.ict