Hà Nội: “Tiếp quỹ” hơn 1.700 tỷ đồng cho Chương trình mục tiêu về ứng dụng CNTT

VietTimes -- HĐND TP.Hà Nội vừa công bố điều chỉnh, bổ sung kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước TP.Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020 với tổng mức kinh phí sau khi điều chỉnh, bổ sung của Chương trình là 3.000 tỷ đồng, cao hơn mức cũ hơn 1.700 tỷ đồng.

Ảnh minh họa: BHXHVN. Trong ảnh: Trung tâm điều hành CNTT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Ảnh minh họa: BHXHVN. Trong ảnh: Trung tâm điều hành CNTT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Nghị quyết về việc điều chỉnh Chương trình mục tiêu ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước TP.Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020 vừa được HĐND Thành phố chính thức thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018.

Theo Sở TT&TT Hà Nội, trên cơ sở đánh giá kết quả triển khai trong giai đoạn 2016 - 2017, việc điều chỉnh một số chỉ tiêu và nội dung của Chương trình mục tiêu phù hợp với thực tế là cần thiết nhằm đảm bảo tính thống nhất, hiệu quả khi triển khai Chương trình trong thời gian tiếp theo.

Cụ thể, HĐND Thành phố đã quyết định điều chỉnh chỉ tiêu về ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp của Chương trình mục tiêu, từ “50% thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4” thành “100% TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4”.

Cũng theo Nghị quyết này, Chương trình mục tiêu ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước TP.Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020 được bổ sung giải pháp chủ yếu thực hiện chương trình, tại nội dung về cơ chế chính sách, đó là: tiếp tục hỗ trợ cơ chế, chính sách đặc thù cho các cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyên môn về công nghệ thông tin, tại các cơ quan nhà nước và ban hành cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao của Thành phố.

Cùng với đó, nhiệm vụ ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động điều hành nội bộ được điều chỉnh từ “Duy trì các ứng dụng cơ bản: thư điện tử, hệ thống quản lý văn bản điều hành tác nghiệp, chuyển nhận văn bản điện tử, tích hợp ứng dụng chữ ký số” thành “Duy trì các ứng dụng cơ bản: thư điện tử, hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp thống nhất liên thông 3 cấp trên toàn địa bàn Thành phố và kết nối với Văn phòng Chính phủ, tích hợp ứng dụng chữ ký số;”. 

Điều chỉnh nhiệm vụ ứng dụng phục vụ người dân và doanh nghiệp, từ “Duy trì, mở rộng các Trang/Cổng thông tin điện tử (TTĐT) các cấp trên nền tảng công nghệ dùng chung, hình thành Cổng dịch vụ công thành phố và kết nối đến Cổng dịch vụ công quốc gia theo qui định để thống nhất cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4, công khai tiến độ giải quyết hồ sơ trên Cổng TTĐT Chính phủ trước ngày 1/3/2016” thành “Duy trì, mở rộng các Trang/Cổng TTĐT các cấp trên nền tảng công nghệ dùng chung, hình thành Cổng dịch vụ công thành phố và kết nối đến Cổng dịch vụ công Quốc gia theo qui định để thống nhất cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4, công khai tiến độ giải quyết hồ sơ trên Cổng TTĐT Chính phủ”.

Nhiệm vụ “Kết nối ứng dụng một cửa điện tử với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và liên thông giữa các cấp” được điều chỉnh thành “Hoàn thiện, triển khai hệ thống 1 cửa điện tử dùng chung 3 cấp kết nối hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành”.

Nghị quyết của HĐND Thành phố cũng bổ sung vào Chương trình nhiệm vụ: phê duyệt khung kiến trúc Chính phủ điện tử và triển khai xây dựng kiến trúc Chính phủ điện tử chi tiết sau khi khung kiến trúc được phê duyệt; triển khai Cổng thông tin hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hà Nội; xây dựng Thành phố thông minh: hình thành Trung tâm giám sát, điều hành tập trung của Thành phố và một số thành phần cơ bản của Thành phố thông minh (giao thông, y tế, du lịch, giáo dục, năng lượng, môi trường thông minh...).