Hà Nội thi tuyển ý tưởng Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm thị trấn Đại Nghĩa

VietTimes -- UBND TP Hà Nội vừa quyết định thành lập Ban tổ chức thi tuyển ý tưởng Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, Khu trung tâm thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.
Quy mô dân số dự báo tối đa của thị trấn Đại Nghĩa đến năm 2030 khoảng 12.000 người.
Quy mô dân số dự báo tối đa của thị trấn Đại Nghĩa đến năm 2030 khoảng 12.000 người.

Theo đó, Ban tổ chức thi tuyển ý tưởng Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội gồm: Ông Nguyễn Trúc Anh, Viện trưởng Viện QHXD Hà Nội làm Trưởng ban; Đại diện Lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc làm Phó Trưởng ban; Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Mỹ Đức làm Phó Trưởng ban.

Ban tổ chức thi tuyển có nhiệm vụ tổ chức lập và phê duyệt Quy chế thi tuyển ý tưởng Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức; Phổ biến các quy định về hồ sơ dự thi. Cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan và kế hoạch thi tuyển cho các tổ chức, cá nhân dự thi.

Tiếp nhận, thống kê, quản lý và kiểm tra hồ sơ các phương án dự thi theo quy chế thi tuyển trước khi chuyển đến Hội đồng tuyển chọn phương án; Xét chọn tư vấn tham gia thi tuyển hoặc báo cáo UBND Thành phố trong trường hợp cần thiết.

Ban tổ chức hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Trước đó, năm 2014 UBND TP cũng đã phê duyệt Quy hoạch chung thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức đến năm 2030, tỷ lệ 1/5.000.

Theo quy hoạch, đây sẽ là trung tâm đầu não chính trị, hành chính của huyện Mỹ Đức, đô thị loại V; là trung tâm văn hóa - xã hội, giáo dục đào tạo, khoa học kỹ thuật, kinh tế, thương mại, dịch vụ quan trọng của huyện Mỹ Đức; là một trong chuỗi đô thị thị trấn của thành phố Hà Nội.

Đây là đô thị sinh thái mật độ thấp, phát triển bền vững, có hệ thống cơ sở hạ tầng xã hội và kỹ thuật đồng bộ, phát triển hài hòa giữa văn hóa, bảo tồn di sản, di tích lịch sử với phát triển kinh tế, trong đó chú trọng kinh tế tri thức và bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng an ninh theo hướng liên kết vùng.

Thị trấn Đại Nghĩa sẽ trở thành đô thị “truyền thống - sinh thái - văn minh”, đô thị khai thác trên cơ sở các giá trị xã hội, cảnh quan quy hoạch kiến trúc đặc trưng, phát triển hiệu quả, hài hòa, có môi trường sống, làm việc tốt, sinh hoạt giải trí chất lượng và có cơ hội đầu tư thuận lợi.

Quy mô dân số dự báo tối đa của thị trấn Đại Nghĩa đến năm 2030 khoảng 12.000 người. Tổng diện tích đất trong phạm vi nghiên cứu quy hoạch khoảng 495,06ha, trong đó đất xây dựng đô thị khoảng 239,5ha.