Hà Nội dự chi 133 tỷ đồng sửa chữa đường, tổ chức giao thông

VietTimes – Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Hùng vừa ký Quyết định phê duyệt danh mục công trình thuộc Chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo giao thông trên địa bàn TP và danh mục cải tạo, sửa chữa công trình hạ tầng giao thông sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế thuộc ngân sách TP năm 2018.
Tổng mức dự chi cho chương trình này là trên 133 tỷ đồng - Ảnh minh họa, Dân trí.
Tổng mức dự chi cho chương trình này là trên 133 tỷ đồng - Ảnh minh họa, Dân trí.
Theo đó, UBND TP. Hà Nội dự chi 84,970 tỷ đồng cho 35 công trình trong danh mục cải tạo, sửa chữa công trình hạ tầng giao thông sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế thuộc ngân sách TP năm 2018 bao gồm sửa chữa cầu, khe cầu, sửa chữa các tuyến đường.
Dự chi 48,5 tỷ đồng cho danh mục 30 công trình thuộc Chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo giao thông trên địa bàn TP năm 2018. Trong đó, gồm 27 công trình tổ chức giao thông các nút bằng đèn tín hiệu và 3 công trình cải tạo, sửa chữa mặt đường tại một số nút giao, một số tuyến đường và một số vị trí giao cắt với đường sắt.
UBND TP. Hà Nội giao Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm chủ động sắp xếp trong phạm vi dự toán giao năm 2017 để bố trí kinh phí chuẩn bị đầu tư cho các dự án; khẩn trương triển khai và hoàn thành công tác chuẩn bị dự án theo quy định; tổng hợp, phối hợp Sở Tài chính báo cáo UBND TP. Hà Nội bố trí thực hiện dự án trong năm 2018.
Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Giao thông vận tải tổng hợp kinh phí chuẩn bị dự án khi trình UBND TP điều hoà, điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2017 của Sở Giao thông vận tải.