Hà Nội: Đẩy mạnh chuyển đổi số theo Đề án 06 của Chính phủ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường số hóa, hiện đại hóa quy trình nội bộ, tập trung vào số hóa các thủ tục hành chính với người dân.
9/25 dịch vụ hành chính công của thành phố Hà Nội đã được thực hiện 100% trực tuyến
9/25 dịch vụ hành chính công của thành phố Hà Nội đã được thực hiện 100% trực tuyến

Tại cuộc họp của thành phố Hà Nội nhằm sơ kết 1 năm triển khai Đề án 06 của Chính phủ, triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng cũng như Nghị quyết số 18/NQ-TW của Thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Sỹ Thanh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đã nhấn mạnh việc các sở, ngành, địa phương phải số hóa dữ liệu nhanh hơn để tạo ra các ứng dụng, nền tảng thông minh, nhằm phục vụ tốt nhu cầu nghiệp vụ cũng như công tác chỉ đạo, điều hành của thành phố.

Hoàn thành triển khai 25/25 dịch vụ công thiết yếu theo đúng lộ trình của Đề án 06

Tại cuộc họp, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã báo cáo về công tác triển khai dịch vụ công. Theo đó, tính cho đến hết năm 2022, hành phố đã hoàn thành triển khai 25/25 dịch vụ công thiết yếu. Cổng dịch vụ công thành phố đã tích hợp 3 dịch vụ công (Đăng ký khai sinh, Đăng ký kết hôn, Đăng ký khai tử).

22 dịch vụ công còn lại được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công các bộ, ngành và được triển khai phần mềm đến các sở, ngành của thành phố để bộ phận một cửa thành phố tiếp nhận, giải quyết.

Trong năm 2022, nhóm hồ sơ về cư trú là Dịch vụ công có số hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến cao nhất, với 302.220 hồ sơ đăng ký lưu trú và 118.880 hồ sơ đăng ký thường trú. Nhóm hồ sơ về "Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp giấy chứng nhận" được giải quyết trực tuyến thấp nhất, với 15 hồ sơ. Sở dĩ tỷ lệ giải quyết thấp là do mới được triển khai từ 26/10/2022.

Đặc biệt, 9/25 dịch vụ công trực tuyến (chiếm 36%) được tiếp nhận và giải quyết hoàn toàn trực tuyến.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky cũng cho biết, tính đến 19/12/2022, thành phố đã thu nhận trên 6,5 triệu hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip đối với các trường hợp công dân trong độ tuổi quy định, đã nhận và trả trên 6 triệu căn cước công dân cho người dân.

Tuy nhiên, Ban chỉ đạo đề án 06 của thành phố cũng nhìn nhận, việc số hóa tại bộ phận "một cửa" của các sở, ngành và bộ phận "một cửa" của UBND cấp huyện đang bị chậm so với lộ trình đề ra. Nguyên nhân là do chưa có tính năng số hóa của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố, cũng như hướng dẫn chi tiết về quy định đối với lưu trữ hồ sơ điện tử của Bộ Nội vụ và các đơn vị liên quan.

Cần tích cực số hóa dữ liệu

Cũng tại cuộc họp này, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã nhấn mạnh việc Hà Nội cần hoàn thành sớm hạ tầng công nghệ, chuyển các công việc từ thủ công sang công nghệ; tích cực làm sạch và số hóa dữ liệu.

Thứ trưởng đề nghị thành phố quyết tâm, chỉ đạo quyết liệt để tất cả các bộ phận tiếp nhận thủ tục hành chính không yêu cầu người dân phải xác nhận bằng giấy tờ; tiến tới các dịch vụ công được thực hiện trực tuyến 100%. Các ngành phải đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra cụ thể. Thành phố cần làm tốt công tác tuyên truyền đến từng người dân về chuyển đổi số trong thực hiện thủ tục hành chính.

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh khẳng định trong năm 2023 Hà Nội sẽ đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ theo Đề án 06, tiếp tục đặt kỷ cương hành chính lên hàng đầu.

Chủ tịch yêu cầu các đơn vị, sở, ngành địa phương tích cực số hóa dữ liệu để tạo ra các ứng dụng, các phần mềm nghiệp vụ; phải coi đó là việc của sở mình, ngành mình. Ông đề nghị các đơn vị, địa phương rà soát lại quy trình, tập trung vào thủ tục hành chính với người dân, doanh nghiệp, tiếp đó là số hóa, hiện đại hóa quy trình nội bộ. Bên cạnh đó, khẩn trương số hóa các nhóm dữ liệu về con người, tài chính doanh nghiệp và đất đai, tài nguyên để phục vụ yêu cầu nghiệp vụ, chia sẻ, khai thác thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố cho biết thành phố có phần mềm theo dõi, đánh giá tiến độ công việc của từng cán bộ, công chức. Cán bộ, viên chức Hà Nội quyết tâm thực hiện tốt Đề án 06 của chính phủ.

Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, nhìn đến năm 2030" (Đề án số 06) được ban hành ngày 6/1/2022. Đề án này đã giao rõ từng nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương, theo đó các địa phương phải chủ trì triển khai 13 nhóm nhiệm vụ chung, 25 dịch vụ công thiết yếu và 40 nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan Trung ương.