Hà Nội cho phép Công ty TID chuyển nhượng tháp 25 tầng dự án Dolphin Plaza

VietTimes -- UBND thành phố Hà Nội vừa quyết định cho phép Công ty Cổ phần TID chuyển nhượng một phần dự án Dolphin Plaza tại số 28 phố Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm cho Công ty Cổ phần Dolphin 2 Việt Nam.
Tổng mức đầu tư của phần dự án chuyển nhượng 235,180 tỷ đồng.
Tổng mức đầu tư của phần dự án chuyển nhượng 235,180 tỷ đồng.

Quy mô sử dụng đất tổng dự án là 11.636 m2 trong đó: Giai đoạn 1: 9.874m2; Giai đoạn 2: 1.762m2. Tổng diện tích đất là 10.801,8m2; Diện tích xây dựng: 4.115m2; Tổng diện tích sàn xây dựng: 110.295m2; Mật độ xây dựng: 39,9%.

Dự án Dolphin Plaza bao gồm công trình cao 03 tầng, 25 tầng và 28 tầng (có 02 tầng hầm) bao gồm Khối 1 và 2 (Tháp A) là căn hộ cao cấp kết hợp văn phòng và Khối 3, 4 (Tháp B), Khối 5 (Tháp C) là căn hộ cao cấp để bán.

Tổng mức đầu tư dự án là 711,679 tỷ đồng. Trong đó, vốn tự có của Chủ đầu tư: 170 tỷ đồng còn lại, vốn huy động hợp pháp 395,225 tỷ đồng, vốn vay hợp pháp146,451 tỷ đồng.

Thành phố Hà Nội quyết định cho Công ty TID chuyển nhượng Khối 5 Tháp C thuộc Giai đoạn 2 của Dự án cho Công ty Cổ phần Dolphin 2 Việt Nam có diện tích khu đất 1.762m2. Trong đó 1.251m2 đất nằm ngoài chỉ giới đường đỏ để xây dựng công trình; 511m2 đất nằm trong chỉ giới đường đỏ để chỉnh trang đường theo quy hoạch, sau khi chỉnh trang xong bàn giao cho chính quyền địa phương và đơn vị quản lý chuyên ngành theo quy định.

Công trình chuyển nhượng cao 25 tầng và 02 tầng hầm; tổng chiều cao từ cốt sàn tầng 1 đến đỉnh mái khoảng 98m.

Cụ thể: Tầng hầm 2: có diện tích sàn 1.056m2, chiều cao 3,6m, bố trí chức năng làm gara để xe và phụ trợ kỹ thuật; Tầng hầm 1: có diện tích sàn 1.056m2, chiều cao 6,2m, bố trí chức năng làm gara để xe và phụ trợ kỹ thuật.

Tầng 1: có diện tích sàn 573m2, chiều cao 7m, bố trí chức năng làm khu dịch vụ công cộng; Tầng 2 - 3: có diện tích sàn 573m2, chiều cao 5,25m, bố trí chức năng làm khu dịch vụ công cộng; Tầng 4: có diện tích sàn 599m2, chiều cao 3,6m, bố trí chức năng căn hộ ở; Tầng 5 - 7: có diện tích sàn 449m2, chiều cao 3,6m, bố trí chức năng căn hộ ở và vườn cây xanh; Tầng 8 - 25: có diện tích 599m2, chiều cao 3,6m, bố trí chức năng căn hộ ở; Tầng tum: cao 3,6m, bố trí chức năng kỹ thuật.

Tổng mức đầu tư của phần dự án chuyển nhượng 235,180 tỷ đồng dự án được khởi công vào Quý III/2017 và hoàn thành đưa dự án vào khai thác, sử dụng Quý IV/2019.

Thành phố Hà Nội yêu cầu Công ty Cổ phần TID có trách nhiệm thông báo kịp thời, đầy đủ, công khai và giải quyết thỏa đáng quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng và các bên liên quan tới phần dự án chuyển nhượng (nếu có). Trường hợp khách hàng hoặc các bên có liên quan có ý kiến về quyền lợi của mình liên quan đến Dự án thì Công ty Cổ phần TID có trách nhiệm giải quyết theo quy định của pháp luật trước khi ký hợp đồng chuyển nhượng một phần Dự án.