Hà Nội: Bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Ông Nguyễn Quốc Hà – Phó Trưởng ban Ban Kiểm soát nội bộ (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) vừa được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo sở KH-CN và VH-TT (Ảnh: An ninh thủ đô)

UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1968/QĐ-UBND về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội.

Quyết định 1968 nêu rõ, UBND Thành phố tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Hà (sinh ngày 4/12/1980), Phó Trưởng ban Ban Kiểm soát nội bộ, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đến nhận công tác tại Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở.

Thời gian UBND TP Hà Nội bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Hà giữ chức Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội là 5 năm.

Ông Nguyễn Quốc Hà được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, hệ số 0,8.

UBND Thành phố Hà Nội cũng vừa ban hành Quyết định số 1969/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội.

Theo đó, UBND Thành phố tiếp nhận và bổ nhiệm bà Trần Thị Vân Anh (sinh ngày 1/8/1968), Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội, đến nhận công tác tại Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội.

Theo VnMedia

http://vnmedia.vn/dan-sinh/201804/ha-noi-bo-nhiem-pho-giam-doc-so-khoa-hoc-va-cong-nghe-600941/