Hà Nội: 70% số người trong độ tuổi lao động được đào tạo kỹ năng số cơ bản trong 2 năm tới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025, 70% số người trong độ tuổi lao động được đào tạo kỹ năng số cơ bản, làm nền tảng sử dụng dịch vụ số, tiến tới 90% người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử.
Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Theo Nghị quyết số 18-NQ/TƯ về "Chuyển đổi số, xây dựng Thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" do Thành ủy Hà Nội vừa ban hành, Thủ đô đặt mục tiêu phấn đấu thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số vào năm 2025.

Bên cạnh đó là mục tiêu đến năm 2030, Hà Nội cơ bản trở thành thành phố thông minh, hiện đại, từng bước kết nối với mạng lưới đô thị thông minh trong khu vực và thế giới.

Hà Nội cũng duy trì và phấn đấu giữ vị trí cao trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số; hình thành nền tảng dữ liệu cho các ngành kinh tế trọng điểm dựa trên dữ liệu của cơ quan nhà nước, phát triển các dịch vụ sáng tạo dựa trên dữ liệu phục vụ người dân, doanh nghiệp, khai thác dữ liệu như một tài nguyên mới để phát triển kinh tế xã hội.

Trong đó, về chính quyền số, xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng số hiện đại, an toàn đáp ứng các nhiệm vụ về chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh. 100% thủ tục hành chính có đủ điều kiện theo quy định được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, triển khai trên nhiều phương tiện hiện đại.

Hà Nội sẽ triển khai tối đa các hoạt động, chỉ đạo, điều hành, quản trị nội bộ, xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng ở cả 3 cấp và phấn đấu hoàn thành từ 90% trở lên các cơ sở dữ liệu chuyên ngành; bảo đảm kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai, đăng ký doanh nghiệp, thống kê tổng hợp về dân số, tài chính, bảo hiểm...; chia sẻ dữ liệu cung cấp dịch vụ công.

Đặt biệt, Hà Nội hình thành hệ sinh thái chính quyền số, lấy sự phục vụ người dân và doanh nghiệp là trung tâm thông qua các nền tảng số và dịch vụ dữ liệu mở; cho phép chính quyền, doanh nghiệp và người dân khai thác các nguồn tài nguyên dữ liệu mở để phát triển kinh tế xã hội.

Về kinh tế số, tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của Hà Nội khoảng 30%; tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%; năng suất lao động hằng năm tăng 7%-7,5%.

Về xã hội số, 80% dân số trưởng thành có điện thoại thông minh; 50% dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân; phủ mạng internet băng rộng cáp quang tới 90% hộ gia đình. Tỷ lệ dân số trưởng thành tại đô thị có tài khoản thanh toán điện tử trên 50%.

Đặc biệt, 70% người trong độ tuổi lao động được đào tạo kỹ năng số cơ bản, làm nền tảng sử dụng dịch vụ số như dịch vụ công trực tuyến, tư vấn sức khỏe trực tuyến, khám, chữa bệnh từ xa, tiến tới 90% người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử.

80% cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng, giáo dục nghề nghiệp và 70% các cơ sở giáo dục từ tiểu học đến trung học phổ thông hoàn thiện được mô hình quản trị số, hoạt động số, chuẩn hóa dữ liệu số, kho học liệu số.

Về chính quyền số, đến năm 2030, duy trì và phấn đấu vị trí cao trong nhóm các địa phương dẫn đầu về phát triển chính quyền điện tử, xây dựng chính quyền số. Hoàn thành cơ bản chính quyền số, các hoạt động chỉ đạo, điều hành của Thành phố được thực hiện với sự hỗ trợ tích cực của hệ thống cơ sở dữ liệu số.

Hồ sơ hoàn toàn được xử lý trên môi trường mạng, 70% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của Thành phố.

Hd Nội cũng sẽ hoàn thiện nền tảng dữ liệu của Thành phố thông minh phục vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; dữ liệu được chia sẻ theo quy định.

Kinh tế số được đặt mục tiêu phát triển mạnh mẽ với việc phấn đấu tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của Hà Nội đạt trên 40%; tỷ trọng kinh tế số từng ngành, lĩnh vực tối thiểu 20%; năng suất lao động tăng tối thiểu 8%.

Các chỉ tiêu đến năm 2030 của Hà Nội là phấn đấu tăng từ 20-30% so với chỉ tiêu năm 2025, nhằm bảo đảm tối đa các điều kiện hạ tầng, cơ sở vật chất, đào tạo để người dân được sử dụng các dịch vụ trên môi trường số góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Thủ đô./.