Hà Nội: 33.000 tỷ phát triển đô thị hai bên đường Võ Nguyên Giáp

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, để đầu tư xây dựng đô thị hai bên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, Thành phố Hà Nội ước tính nhu cầu đầu tư xây dựng hạ tầng khung và giải phóng mặt bằng khoảng 33.000 tỷ đồng (vốn đầu tư hạ tầng khung khoảng 22.200 tỷ, vốn GPMB 10.800 tỷ) đồng.
Một đoạn trên trục đường Võ Nguyên Giáp, TP Hà Nội
Một đoạn trên trục đường Võ Nguyên Giáp, TP Hà Nội

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định về một số cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư phát triển đô thị hai bên tuyến đường Võ Nguyên Giáp (Nhật Tân - Nội Bài), nhằm huy động các nguồn lực đầu tư xã hội, thực hiện cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư.

Ngân sách của Thành phố không có khả năng cân đối đáp ứng. Cần có các cơ chế đặc thù để thực hiện.

Cụ thể, về nhà ở xã hội, UBND thành phố Hà Nội căn cứ quy hoạch đô thị, khu vực phát triển đô thị hai bên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, kế hoạch phát triển đô thị và nhu cầu thực tế bố trí nhà ở xã hội theo dự án riêng trong ranh giới khu vực phát triển đô thị hai bên tuyến đường, bảo đảm tỷ lệ diện tích theo quy định của pháp luật.

Về nguồn vốn giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật khung, UBND thành phố Hà Nội xác định, huy động vốn để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy hoạch phù hợp với quy định của pháp luật đất đai và tiến độ triển khai các dự án. Nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khung được huy động từ ngân sách địa phương, ngân sách trung ương, vốn ODA, vốn xã hội hóa theo quy định hiện hành.

Giao quyền cho Chủ tịch UBND thành phố

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND thành phố Hà Nội chủ động áp dụng các hình thức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật đối với từng dự án cụ thể, trong đó có hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất hoặc chỉ định nhà đầu tư thực hiện dự án.

Trường hợp áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư, UBND thành phố Hà Nội phải đảm bảo lựa chọn được nhà đầu tư có đủ năng lực và kinh nghiệm (kỹ thuật, tài chính và quản lý) để thực hiện dự án khả thi và hiệu quả cao nhất. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội quyết định theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật.

Thành phố Hà Nội xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường của loại đất có cùng mục đích sử dụng tại thời điểm lựa chọn nhà đầu tư để làm căn cứ đề xuất, đàm phán. Giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp được xác định tại thời điểm quyết định giao đất, cho thuê đất; trường hợp thấp hơn giá đất đã đàm phán thì Nhà đầu tư nộp theo giá đất đã đàm phán.

Căn cứ Khu vực phát triển đô thị được phê duyệt, UBND thành phố Hà Nội thực hiện thẩm định, phê duyệt và chịu trách nhiệm đối với các dự án phát triển đô thị trong khu vực phát triển đô thị. Trường hợp Khu vực phát triển đô thị chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, UBND thành phố Hà Nội lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Xây dựng trước khi thẩm định, phê duyệt các dự án phát triển đô thị.

Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tổ chức thẩm định, quyết định và chịu trách nhiệm về chủ trương đầu tư các dự án kết cấu hạ tầng khung thuộc nhóm A.

Trước đó, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố Hà Nội đã đưa ra 2 phương án để phân tích và đề xuất phương án 2, đó là toàn bộ khu vực hai bên đường được phân chia thành 8 dự án thành phần, mỗi dự án thành phần do một chủ đầu tư xây dựng và quản lý.

Phương án này có ưu điểm là không phụ thuộc vào nhà đầu tư duy  nhất của dự án; các dự án được phân chia ở quy mô đủ lớn, tính chất của các dự án theo chức năng chính trong các phân đoạn của sơ đồ tổ chức không gian theo quy hoạch chi tiết được duyệt. Số lượng nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu nhiều hơn, tính cạnh tranh trong việc lựa chọn nhà đầu tư sẽ tốt hơn.

Tuy nhiên, phương án này cũng có hạn chế là việc quản lý của nhà nước, nhất là kết nối đồng bộ hạ tầng giữa các dự án thành phần. Vì vậy phải lập Ban quản lý trực thuộc Thành phố để quản lý đầu tư xây dựng khu vực phát triển đô thị.

Về cơ chế bồi thường, giải phóng mặt bằng, Hà Nội đề xuất thực hiện theo phương thức nhà nước thực hiện thu  hồi và giải phóng mặt bằng sau khi đã lựa chọn được Nhà đầu tư và kinh phí giải phóng mặt bằng do Nhà đầu tư ứng, sẽ được hoàn trả hoặc trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp.

Đặc biệt, để thực hiện cải cách hành chính, rút ngắn thời gian các thủ tục để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong quá trình triển khai, lãnh đạo Thành phố đề xuất với Thủ tướng Chính phủ ủy quyền toàn bộ cho UBND Thành phố trong việc thẩm định, phê duyệt và chấp thuận đầu tư đối với các dự án thành phần phát triển đô thị có quy mô từ 20ha đến dưới 100ha và từ 100ha trở lên không phải xin ý kiến Bộ Xây dựng.

Đối với các dự án hạ tầng khung, Thành phố cũng đề nghị Thủ tướng ủy quyền cho Chủ tịch UBND thành phố thực hiện.

Theo VnMedia