FPT tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 với tỷ lệ 10% bằng tiền

VietTimes -- FPT sẽ trả cổ tức đợt 1 năm 2018 với tỷ lệ 10% bằng tiền, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 17/8. Dự kiến thời gian thực hiện vào ngày 31/8/2018.
FPT trả cổ tức đợt 1 năm 2018 vào ngày 31/8/2018
FPT trả cổ tức đợt 1 năm 2018 vào ngày 31/8/2018

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa có thông báo về ngày đăng ký cuối cùng của Công ty Cổ phần FPT (Mã CK: FPT), với mục đích tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 17/8/2018, tỷ lệ thực hiện là 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng), thời gian thực hiện vào ngày 31/8/2018.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2018, FPT đạt mức doanh thu 10.225 tỷ đồng, tăng 19%, LNTT đạt 1.687 tỷ đồng, tăng 32%, lợi nhuận sau thuế đạt 1.412 tỷ đồng, tăng 17% cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ tăng 19%, đạt 1.103 tỷ đồng và lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 1.803 tỷ đồng, tăng 19%. Tỷ suất lợi nhuận công ty đạt 16,5%, bằng 2,3 lần so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, toàn cầu hóa tiếp tục là động lực tăng trưởng của FPT. Trong 6 tháng đầu năm, thị trường nước ngoài của FPT ghi nhận 2.887 tỷ đồng doanh thu, tăng 27%. LNTT đạt 607 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước. Nếu tính riêng, doanh thu thị trường nước ngoài đóng góp 38% vào doanh thu của tập đoàn.

Lưu ý: Nếu năm 2017 hợp nhất kết quả kinh doanh của FPT Retail và Synnex FPT theo phương pháp vốn chủ sở hữu đối với công ty liên kết thì doanh thu của FPT đạt 10.225 tỷ đồng, tăng 19%, LNTT đạt 1.687 tỷ đồng, tăng 32%. Tuy nhiên nếu so sánh số liệu thực tế cùng kỳ năm 2017 (năm hợp nhất toàn bộ kết quả kinh doanh của FPT Retail và Synnex FPT), doanh thu công ty sẽ giảm 49% và LNTT tăng 18% so với cùng kỳ./.