FLC Faros: Doanh thu sụt giảm, lợi nhuận sau thuế chỉ bằng 1/4 so với cùng kỳ

VietTimes -- Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (Mã CK: ROS) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất (BCTC HN) Quý 3/2018.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Lợi nhuận sau thuế giảm mạnh, chi phí tài chính tăng cao

Cụ thể, tổng doanh thu của FLC Faros trong Quý 3/2018 đạt 464 tỷ đồng, giảm 20,78% so với cùng kỳ năm 2017. Lợi nhuận sau thuế đạt 15,1 tỷ đồng - chỉ bằng 1/4 so với mức 62,3 tỷ đồng ghi nhận trong quý 3/2017.

Theo giải trình của FLC Faros, nguyên nhân tổng doanh thu giảm là do công ty này đã triển khai thực hiện các dự án do FLC Faros làm chủ đầu tư nhưng chưa đến thời điểm ghi nhận doanh thu theo quy định của chuẩn mực và luật kế toán. Điều này đã khiến cho doanh thu trong Quý 3/2018 của FLC Faros sụt giảm và kết quả lợi nhuận sau thuế giảm theo.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất cho thấy, nguồn doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của FLC Faros ghi nhận trong kỳ đạt 418,9 tỷ đồng, giảm 14,2% so với cùng kỳ. Doanh thu từ hoạt động tài chính cũng sụt giảm 49,62% so với năm trước, ghi nhận giá trị đạt 47 tỷ đồng.

Đối với các khoản chi phí, chiếm tỷ trọng lớn nhất là chi phí liên quan tới giá vốn hàng bán, ghi nhận giá trị đạt 390,79 tỷ đồng trong kỳ, giảm 13,3%. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng có xu hướng giảm cùng với xu hướng của doanh thu thuần.

Ở chiều hướng ngược lại, chi phí tài chính có xu hướng tăng mạnh khi ghi nhận giá trị đạt 31,13 tỷ đồng, tăng gấp 2,1 lần so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2018, FLC Faros ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.036 tỷ đồng, giảm nhẹ so với giai đoạn cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lũy kế giảm một nửa so với năm 2017, chỉ đạt 93,9 tỷ đồng.

FLC Faros: Doanh thu sụt giảm, lợi nhuận sau thuế chỉ bằng 1/4 so với cùng kỳ ảnh 1

Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát thực trạng tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp (Nguồn: ROS)

Cơ cấu tài sản có nhiều biến động trái chiều

Tính tới ngày 30/9/2018, tổng tài sản của FLC Faros đạt 11.344 tỷ đồng, tăng 973 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, cơ cấu tài sản chứng kiến sự thay đổi giá trị trái chiều nhau giữa các tài sản ngắn hạn và dài hạn.

Cụ thể, tài sản ngắn hạn của FLC Faros tăng từ 5.143 tỷ đồng hồi đầu năm lên mức 7.240 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do các khoản phải thu ngắn hạn tăng 1.934 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức 5.146,7 tỷ đồng. Chiếm tỷ trọng lớn trong khoản mục này là các khoản Trả trước cho người bán ngắn hạn (đạt 1.523 tỷ đồng) và Phải thu về cho vay ngắn hạn (đạt 2.274 tỷ đồng).

Ở chiều hướng ngược lại, tài sản dài hạn lại ghi nhận sự sụt giảm từ mức 5.227 tỷ đồng, xuống 4.103 tỷ đồng trong giai đoạn 9 tháng năm 2018. Tác động lớn dẫn đến sự thay đổi này là việc giá trị đầu tư góp vốn vào đơn vị khác giảm mạnh từ 2.418 tỷ đồng, xuống còn 1.014 tỷ đồng (giảm 58%). Theo thuyết minh BCTC HN, phần lớn nguyên nhân là do giá trị khoản đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư du thuyền và sân Golf FLC Biscom đã giảm từ 2.381 tỷ đồng xuống còn 997,8 tỷ đồng (tính tới ngày 30/9/2018).

Trong Quý 3/2018, FLC Faros cũng thành lập nhiều công ty con với mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) như: Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Bright Future, Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Eden Garden hay Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Golden Choice. Tính tới ngày 30/9/2018, FLC Faros ghi nhận có 7 công ty con và 1 công ty liên kết.

Cơ cấu nguồn vốn của FLC Faros cũng khá cân bằng khi tỷ lệ Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn đạt 50,91%. Phần vốn còn lại chiếm 49,09% tổng nguồn vốn là các khoản nợ phải trả.

Trong đó, tổng các khoản nợ vay và thuê tài chính (ngắn hạn và dài hạn) tăng 209,1 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 1.188 tỷ đồng./.