FLC bổ nhiệm Tổng giám đốc mới

Viettimes - CTCP Tập đoàn FLC (HOSE: FLC) vừa liên tiếp công bố 3 Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT). Cả 3 Nghị quyết đều liên quan đến công tác nhân sự của tập đoàn, trong đó có 1 nghị quyết cho thôi giữ chức vụ và 2 nghị quyết bổ nhiệm liên quan đến Ông Lê Thành Vinh và Ông Trần Quang Huy.  
Chủ tịch HĐQT Trịnh Văn Quyết chúc mừng Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Lê Thành Vinh nhận nhiệm vụ mới (Nguồn: FLC)
Chủ tịch HĐQT Trịnh Văn Quyết chúc mừng Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Lê Thành Vinh nhận nhiệm vụ mới (Nguồn: FLC)

Theo Nghị quyết số 72/201/NQ-HĐQT, ông Lê Thành Vinh thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn FLC kể từ ngày 03/11/2017 để đảm nhận trọng trách mới theo phân công của Hội đồng quản trị. Ông Lê Thành Vinh có trách nhiệm bàn giao các công việc, hồ sơ và tài liệu liên quan đang phụ trách và/hoặc nắm giữ cho người được phân công tiếp nhận. Trước đó, ngày 09/03/2017, ông Lê Thành Vinh đã được bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc tập đoàn FLC theo nghị quyết số 11/NQ-HĐQT.

Sau khi thôi chức Tổng Giám đốc, ông Vinh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC kể từ ngày 03/11/2017 theo Nghị quyết số 73/2017/NQ-HĐQT.

Ông Lê Thành Vinh sinh năm 1979, trình độ chuyên môn Thạc sỹ Kinh doanh Quốc tế, Thạc sỹ Luật Thương mại Quốc tế tại Đại học Deakin, Australia và là Tiến sỹ Luật Đại học Monash, Australia. Ông Vinh đã có nhiều năm kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp trước khi được bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Quản trị FLC.

Ông Vinh chính là một trong những người xây dựng chiến lược và trực tiếp tham gia đàm phán M&A, góp phần lớn vào thành công của FLC trong nhiều lĩnh vực và giúp FLC nhanh chóng có được danh mục các dự án bất động sản lớn trên địa bàn Hà Nội.

Chủ tịch HĐQT Trịnh Văn Quyết chúc mừng Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Lê Thành Vinh nhận nhiệm vụ mới (Nguồn: FLC)

Thay thế cho ông Vinh, FLC bổ nhiệm Ông Trần Quang Huy – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc) kể từ ngày 03/11/2017 theo Nghị quyết số 74/2017/NQ-HĐQT ngày 03/11/2017.

Ông Trần Quang Huy có trình độ Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Trường Central Queensland, Australia. Trước khi được bổ nhiệm vào chức danh Tổng giám đốc, ông Huy từng đảm nhiệm nhiều vị trí cấp cao trong các đơn vị nòng cốt của FLC như chứng khoán, đầu tư quốc tế, quản lý khách sạn, du lịch nghỉ dưỡng, quản lý sân golf và nông dược./.