Fansipan “cao” thêm 4,3m sau 110 năm

VietTImes -- Lần đầu tiên người Việt Nam, bằng các phương tiện và phương pháp đo chính xác, đã tự đo được độ cao của đỉnh Fansipan. Hiện, độ cao đỉnh Fansipan là 3.147,3m, cao hơn 4,3m so với số liệu 110 năm trước - chỉ cao 3.143m.
Chiều cao mới ghi nhận được của "nóc nhà Đông Dương" là 3.147,3m.
Chiều cao mới ghi nhận được của "nóc nhà Đông Dương" là 3.147,3m.

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam cho biết lần đầu tiên người Việt Nam, bằng các phương tiện và phương pháp đo chính xác, hiện đại và đáng tin cậy nhất, tự đo được độ cao của đỉnh Fansipan kể từ lần đo độ cao của người Pháp vào năm 1909.

Việc đo đạc độ cao đỉnh Fansipan được Cục thực hiện bằng việc sử dụng công nghệ đo GNSS kết hợp với số liệu độ cao từ một số trạm định vị vệ tinh quốc gia và công nghệ đo thủy chuẩn.

Có thể nói, đây là phương pháp, công nghệ hiện đại, đáng tin cậy nhất mà nước ta thực hiện để đo đỉnh Fansipan trong thời điểm hiện tại.

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam khẳng định kết quả xử lý dữ liệu xác định độ cao vị trí chôn mốc và vị trí đỉnh cao nhất trên đỉnh Fansipan với giải pháp đo GNSS kết hợp xử lý mô hình Geoid địa phương là chặt chẽ và chính xác.

Kết quả giá trị độ cao quốc gia được xác định tại vị trí cao nhất trên đỉnh Fansipan là 3.147,3m.

Trung tâm đã đề nghị Hội đồng thẩm định thông qua giá trị độ cao đỉnh Fansipan trong hệ độ cao quốc gia là h = 3.147,3m, tọa độ trong hệ tọa độ quốc gia là N = 22 độ 18 phút 14 giây,9; E = 103 độ 46 phút 24 giây,1 để phục vụ công bố độ cao đỉnh Fansipan.