Facebook làm 'bà mối' cho những người chưa phải bạn bè với nhau

Nếu chưa phải là bạn bè ai đó trên Facebook nhưng lại có nhiều điểm chung, mạng xã hội sẽ hiển thị điểm chung này.

Facebook cho biết đang thử nghiệm nhãn mới, được gọi là “điểm chung” mà mọi người có thể nhìn thấy trong mục bình luận. Cụ thể, khi đang bàn luận về một vấn đề nào đó được công khai trên Facebook, bạn sẽ nhìn thấy một nhãn liệt kê điểm chung giữa bạn với người khác đã để lại bình luận. Chẳng hạn, nhãn viết “cả hai đều học ở đại học A” hay “cả hai đều đến từ B” hoặc cả hai cùng chung một nhóm, cùng làm chung công ty nhưng chưa phải bạn bè.

Theo Facebook, ý tưởng là muốn tạo ra các mối quan hệ mới mà bạn có thể bỏ qua. Hiện tính năng mới được thử nghiệm trên quy mô nhỏ, tại Mỹ, không rõ kết hoạch tương lai của công ty ra sao.

Facebook liên tục thay đổi, cải tiến, bổ sung tính năng để giữ chân người dùng lâu hơn. Tuy nhiên, một lần nữa, tính năng “điểm chung” này cho thấy mạng xã hội biết bao nhiêu và có thể chia sẻ bao nhiêu về bạn trong bối cảnh đang bị chỉ trích về các hành vi thu thập dữ liệu.

Facebook khẳng định chỉ thông tin nào mà người dùng công khai mới được hiển thị trên nhãn “điểm chung”. Chưa có cách nào để tắt nhãn này.

Theo ICT News

http://ictnews.vn/internet/facebook-lam-ba-moi-cho-nhung-nguoi-chua-phai-ban-be-voi-nhau-171667.ict