Download Navi: Trình download miễn phí cho Android, Android TV, Chrome OS

Download Navi là trình download cực dễ sử dụng khi bạn cần tải file trên Android và nhiều nền tảng khác.

 Download Navi. Ảnh minh họa

Download Navi. Ảnh minh họa

Giống với PC, việc tải file trên thiết bị Android thường thông qua trình duyệt hay ứng dụng downlaod bên thứ ba. Download Navi là một ứng dụng mã nguồn mở hoàn toàn miễn phí có thể giúp bạn tải file dễ dàng trên Android và nhiều nền tảng khác (Android TV, Chrome OS).Ứng dụng tương thích Android 4.4 trở lên. Dung lượng 4,3 MB.

Sử dụng lần đầu, bạn cấp phép cho Download Navi được quyền truy cập ảnh, phương tiện và file trên thiết bị.

 Download Navi: Trình download miễn phí cho Android, Android TV, Chrome OS ảnh 1

Bây giờ, bạn bấm nút dấu cộng để thực hiện thêm file cần tải.

-Link: dán link trực tiếp của file. Ứng dụng sẽ tự động dán giúp bạn nếu link đã lưu trong clipboard.

-Name: Bạn nhập tên file nếu ứng dụng không tự động nhận dạng được và nhớ thêm đuôi file.

-Path: Bạn bấm biểu tượng thư mục để thay đổi thư mục lưu file tải về.

 Download Navi: Trình download miễn phí cho Android, Android TV, Chrome OS ảnh 2

Bạn nên giữ tùy chọn Retry để ứng dụng tự động tải lại khi quá trình download xảy ra vấn đề. Sau cùng, bạn bấm Add và file sẽ được tải về thiết bị. Trong quá download, bạn có thể theo dõi tiến trình từ màn hình thông báo của ứng dụng.

 Download Navi: Trình download miễn phí cho Android, Android TV, Chrome OS ảnh 3

Mặc định, bạn được tải tối đa 3 file cùng lúc. Nếu muốn tăng thêm số lượng downlaod thì bấm nút ba chấm > Settings > Behavior > Maximum active download. Ứng dụng có chế độ Battery control, nó có thể tạm dừng việc download khi pin có dung lượng thấp (dưới 15%) hay cao hơn (bật Custom battery percentage).

 Download Navi: Trình download miễn phí cho Android, Android TV, Chrome OS ảnh 4

Theo Trainghiemso

https://trainghiemsos.vn/download-navi/