Đối với khu vực biên giới, biển đảo, cần phải đẩy mạnh thông tin tuyên truyền

VietTimes -- Đến dự và phát biểu khai mạc "Hội nghị Tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2018 cho 25 tỉnh biên giới trên đất liền" do Bộ TT&TT phối hợp với UBND TP.Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức tại Thành phố Đà Nẵng sáng 18/10/2018, Thứ trưởng  Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo yêu cầu cần tăng cường đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền, thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới, hải đảo.
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo nhấn mạnh: Việt Nam có vị trí địa - chính trị chiến lược quan trọng trong khu vực, nơi cạnh tranh gay gắt về lợi ích chiến lược giữa các nước lớn. Sau hơn 30 năm đổi mới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. 

Thời gian qua, Bộ TT&TT đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, các bộ, ngành liên quan và các tỉnh biên giới triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, tăng cường đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới, biển đảo. Hiện nay Bộ TT&TT cũng đang chủ trì xây dựng Đề án “Đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại nhằm nâng cao ý thức quốc gia, quốc giới và trách nhiệm bảo vệ biên giới Tổ quốc” theo nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 17/8/2018 của Chính phủ.

Từ chương trình phối hợp giữa Bộ TT&TT và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới, biển, đảo giai đoạn 2011 - 2020 và từ Bản ghi nhớ phối hợp công tác giai đoạn 2017-2020, các Sở TT&TT đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Biên phòng các tỉnh, thành phố chủ động triển khai công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế yếu kém về công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại như: Hạ tầng, trang thiết bị phục vụ thông tin thông tin tuyên truyền của các tỉnh, đặc biệt là các huyện, xã biên giới còn hạn chế, vừa thiếu, vừa cũ, không theo kịp xu thế phát triển của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; Kinh phí cho hoạt động thông tin đối ngoại giữa các địa phương không đồng đều, đặc biệt, kinh phí triển khai hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh biên giới gặp rất nhiều khó khăn, chưa đáp ứng được yêu cầu của công tác thông tin đối ngoại trong bối cảnh hiện nay…

Thứ trưởng cho biết, tình hình thế giới hiện nay đang có những diễn biến phức tạp, khó lường. Tình hình trong nước bên cạnh những thuận lợi cơ bản còn có những khó khăn, thách thức đan xen, đặt ra những vấn đề, những yêu cầu mới đối với sự nghiệp đổi mới. Bên cạnh những thành tựu, sự nghiệp bảo vệ biên giới quốc gia đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch, phản động tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chống phá ta về nhiều mặt; hệ thống chính trị cơ sở ở khu vực biên giới còn nhiều hạn chế; điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp; mặt trái của hội nhập quốc tế và cơ chế thị trường; thách thức an ninh mạng và những vấn đề chưa đồng thuận trong luật pháp quốc tế về chủ quyền, lãnh thổ, biên giới trên đất liền, biển, đảo…ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp bảo vệ biên giới quốc gia của nước ta. Phải tiếp tục đổi mới, tăng cường và nâng cao hiệu quả các hoạt động thông tin đối ngoại mới có thể đáp ứng được với tình hình mới hiện nay.

Thứ trưởng yêu cầu Hội nghị Tập huấn công tác thông tin đối ngoại lần này phải đạt được các mục đích cung cấp thông tin về chính sách đối ngoại của Việt Nam đối với các quốc gia láng giềng; định hướng công tác thông tin, tuyên truyền, đối ngoại nhân dân với các nước có chung đường biên giới; thông tin về tình hình tuyến biên giới và những giải pháp tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại bảo vệ quốc phòng an ninh biên giới quốc gia…