Đổi mới cách làm, huy động 60.000 DN công nghệ giải quyết vấn đề của quốc gia và địa phương

VietTimes – Với thế mạnh lực lượng đông đảo - 60.000 DN công nghệ số trên toàn quốc, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng gợi ý các địa phương huy động DN cùng tham gia giải quyết vấn đề của quốc gia và địa phương.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng chủ trì cuộc họp từ điểm cầu Bộ TT&TT - 18 Nguyễn Du (Hà Nội)

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng chủ trì cuộc họp từ điểm cầu Bộ TT&TT - 18 Nguyễn Du (Hà Nội)

Thông tin này được đưa ra tại hội nghị trực tuyến với các Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố về chủ đề “Nâng cao năng lực quản lý và thực thi triển khai chuyển đổi số và an toàn thông tin mạng tại địa phương”, do Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng đã chủ trì - vừa diễn ra hôm nay (14/5).

Trao đổi với đại diện các Sở Thông tin và Truyền thông, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh: "Chuyển đổi số là vấn đề rất quan trọng. Chuyển đổi số là chủ trương lớn, được nhắc đến 22 lần trong Văn kiện Đại hội XIII, trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm tới và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tới của Đất nước".

Theo Thứ trưởng Dũng, ở đây có 2 khía cạnh cần nhấn mạnh:

Thứ nhất, chuyển đổi số là bước phát triển tiếp theo của tin học hoá, của ứng dụng CNTT. Trước đây, khi làm tin học hoá, làm ứng dụng CNTT, tư duy của chúng ta chủ yếu chỉ giới hạn trong các cơ quan nhà nước. Giờ đây, các Sở hãy là hạt nhân dẫn dắt chuyển đổi số tại địa phương mình, không chỉ giới hạn trong cơ quan nhà nước, mà rộng ra cả doanh nghiệp và xã hội.

"Chuyển đổi số tại địa phương gồm 3 trụ cột chính, lần lượt là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Tin học hoá là tối ưu quy trình đã có. Chuyển đổi số không chỉ là tối ưu quy trình đã có, mà còn là thay đổi quy trình đã có, thay đổi mô hình đã có, bằng quy trình mới, bằng mô hình mới" - Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng nói.

Thứ hai, ở Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan điều phối quốc gia, thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số quốc gia, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Uỷ ban quốc gia về Chính phủ điện tử đã được bổ sung chức năng, nhiệm vụ về chuyển đổi số, về phát triển kinh tế số, đô thị thông minh. Vì vậy, ở địa phương, Sở Thông tin và Truyền thông chủ động tham mưu cho Tỉnh để triển khai một cách tương ứng.

Huy động 60.000 doanh nghiệp vào cuộc

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng thẳng thắn đề cập đến một trong những vấn đề nổi cộm liên quan hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông các địa phương hiện nay: Lượng cán bộ rất mỏng.

Đổi mới cách làm, huy động 60.000 DN công nghệ giải quyết vấn đề của quốc gia và địa phương ảnh 1

Cuộc họp tại điểm cầu 18 Nguyễn Du kết nối với 63 Sở Thông tin và Truyền thông cả nước

Xác định thực tế bị hạn chế về biên chế, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cho rằng đây là vấn đề mà chúng ta sẽ không thể giải quyết được ngay và đây cũng là vấn đề không nằm trong khả năng, thẩm quyền giải quyết của chúng ta.

Vì vậy, ông đề xuất giải pháp xử lý: "Ngành Thông tin và Truyền thôngcó thế mạnh là có lực lượng doanh nghiệp công nghệ số đông đảo, có đến 60.000 doanh nghiệp công nghệ số trên toàn quốc. Vì vậy, chúng ta hãy huy động các doanh nghiệp cùng tham gia giải quyết vấn đề của quốc gia và của địa phương. Đây cũng chính là tinh thần của chuyển đổi số".

Ông kêu gọi các Sở hãy huy động nhân lực của các doanh nghiệp trên địa bàn cùng tham gia giải quyết vấn đề của địa phương. Ví dụ, doanh nghiệp viễn thông tỉnh sẵn sàng, doanh nghiệp bưu chính tỉnh sẵn sàng, doanh nghiệp công nghệ thông tin, công nghệ số sẵn sàng.

Cùng với đó, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cũng đặt vấn đề về tổ chức, bộ máy: "Có thể chúng ta đang bị hạn chế về số lượng phòng, số lượng đơn vị, đây là vấn đề chúng ta sẽ không thể giải quyết được ngay, đây cũng là vấn đề không nằm trong khả năng, thẩm quyền giải quyết của chúng ta.

Vì vậy, chúng ta buộc phải có giải pháp mới, giải pháp đột phá để giải quyết vấn đề này: Chúng ta có một công cụ mạnh là Mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia theo Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16/3/2017 của TTgCP ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia.

Thứ trưởng gợi ý các Sở có thể thiết lập Mạng lưới chuyển đổi số và ứng cứu sự cố của Tỉnh, huy động sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cùng tham gia giải quyết các vấn đề của Tỉnh dưới sự điều phối chung của Sở Thông tin và Truyền thông.

Cùng với việc nêu bật tầm quan trọng của Chuyển đổi số, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cũng nhấn mạnh về an toàn, an ninh mạng, rằng đây là vấn đề rất quan trọng.

"Thông thường, chúng ta chỉ cảm nhận được tầm quan trọng của an toàn, an ninh mạng sau khi xảy ra sự cố, nhưng lúc đó thì đã muộn rồi" - Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng nói.

Trao đổi với các địa phương, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng gợi ý cách làm: Chúng ta hãy xác định đâu là những hệ thống thông tin mà chúng ta phải tuyệt đối bảo đảm an toàn, an ninh mạng bằng mọi giá, đầu là những hệ thống thông tin mà chúng ta bảo đảm an toàn, an ninh mạng theo hình thức quản trị rủi ro.