Diễn đàn kinh tế thế giới: Blockchain có thể bổ sung thêm 1.000 tỷ USD vào thương mại thế giới vào năm 2028

Báo cáo 'Thương mại công nghệ - Một kỷ nguyên mới về thương mại và chuỗi cung ứng tài chính' được xuất bản trong sự hợp tác với Bain & Company, đánh giá triển vọng DLT trong ngành công nghiệp tài chính thương mại toàn cầu.
Diễn đàn kinh tế thế giới: Blockchain có thể bổ sung thêm 1.000 tỷ USD vào thương mại thế giới vào năm 2028 ảnh 1

Công nghệ sổ cái phân tán (DLT) như blockchain có thể tạo ra 1.000 tỷ USD trong thương mại 10 năm tới, một báo cáo chung từ Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tuyên bố hôm thứ Năm, ngày 13 tháng 9.

Báo cáo "Thương mại công nghệ - Một kỷ nguyên mới về thương mại và chuỗi cung ứng tài chính" được xuất bản trong sự hợp tác với Bain & Company, đánh giá triển vọng DLT trong ngành công nghiệp tài chính thương mại toàn cầu.

Mong muốn một khu vực sẽ ngày càng tăng tập trung cho sự đổi mới, tài chính thương mại tiếp tục dựa vào công nghệ hiện tại, với nhiều sáng kiến dựa trên blockchain dành riêng cho việc tăng hiệu quả.

“Sổ cái phân tán và các cải tiến công nghệ khác hứa hẹn những tiến bộ đột phá trong tài chính thương mại và chuỗi cung ứng bằng cách giảm chi phí và dễ sử dụng”, lời tựa của báo cáo cho biết.

Trong số những phát hiện, WEF và Bain dự báo DLT sẽ mang lại thương mại mới, giúp thu hẹp khoảng cách tài chính thương mại hiện tại là 1,5 nghìn tỷ USD.

"Khoảng 30% hoặc 1,1 nghìn tỷ USD khối lượng thương mại mới sẽ do công nghệ DLT loại bỏ những rào cản", báo cáo thêm rằng "khoảng 40% hoặc 0,9 nghìn tỷ USD của truyền thống sẽ chuyển sang DLT để có mức dịch vụ tốt hơn và phí thấp hơn”.

Báo cáo WEF trong đó bao gồm những tín hiệu tương tự cho các chính phủ, tổ chức cho rằng ngay cả đối với các tổ chức trong cấu trúc như Liên minh châu Âu, chấp nhận DLT là thực tế không thể tránh khỏi.

"Họ nên bao gồm công nghệ sổ cái phân tán như là một phần của bất kỳ sự xem xét quy định liên quan đến tương lai, chẳng hạn như nhập khẩu thực phẩm xuyên biên giới", báo cáo kết luận:

"Với một số chính phủ đã bắt đầu thực hiện những động thái này, những chính phủ lạc hậu sẽ ngày càng trở nên bất lợi".

Bain không xa lạ với phân tích blockchain, vào tháng 6 cũng thấy lợi ích chi phí lớn cho các ngân hàng chấp nhận một số hình thức công nghệ này.

Theo ICT News

http://ictnews.vn/internet/blockchain/dien-dan-kinh-te-the-gioi-blockchain-co-the-bo-sung-them-1-000-ty-usd-vao-thuong-mai-the-gioi-vao-nam-2028-172664.ict