ĐHĐCĐ MaritimeBank: Sáp nhập với MDB vào cuối tháng 6

Dự kiến việc mua lại TFC và việc sáp nhập chính thức MDB vào Maritime Bank sẽ được tổ chức thực hiện cuối tháng 6 đầu tháng 7 năm 2015.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Sáng nay (28/5), Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam - MaritimeBank (MSB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2014.

Theo kế hoạch đề ra, năm nay MSB dự kiến tổng tài sản ở mức 109.576 tỷ đồng tăng 105% so với 2014, vốn huy động tại thị trường I và trái phiếu huy động vốn là 78.275 tỷ đồng (tăng 117%), dư nợ tín dụng 42.013 tỷ đồng (tăng 106.8%), lợi nhuận trước thuế trước trích lập dự phòng 1.114 tỷ đồng tăng 113,1% so với năm 2014.

Năm 2015, MSB dự kiến không mở thêm điểm giao dịch mới mà kế hoạch sẽ được điều chỉnh phụ thuộc vào kế hoạch sáp nhập với Ngân hàng TMCP Phát Triển Mê Kông (MDB). Tổng số lao động dự kiến tăng 15,8%.

MSB trình cổ đông phương án không chia cổ tức cho năm 2014 và 2015.

Một trong những nội dung được đặc biệt quan tâm tại Đại hội lần này là Báo cáo tiến độ sáp nhập chính thức MDB vào Maritime Bank và mua lại Công ty cổ phần Tài Chính Dệt May (TFC).

Theo đó dự kiến việc mua lại TFC và  việc sáp nhập chính thức MDB vào Maritime Bank sẽ được tổ chức thực hiện cuối tháng 6 đầu tháng 7 năm 2015.

Cũng tại Đại hội, các cổ đông sẽ bỏ phiếu thông qua việc từ nhiệm của ông Fransis Andrew thành viên độc lập và ông Đào Trọng Khanh Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung hai thành viên mới: ông Đỗ Lam Điền,  nguyên thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc thường trực Ngân hàng TMCP Phát Triển Mê Kông (MDB) và bà Dương Hồng Loan, nguyên Phó chủ tịch HĐQT CTCP Tài chính Dệt May Việt Nam (TFC).

Về kết quả kinh doanh năm 2014, tổng tài sản tại 31/12/2014 đạt 104.369 tỷ đồng; vốn huy động tại thị trường I và trái phiếu huy động vốn đạt 66.874 tỷ đồng; dư nợ tín dụng đạt 39.352 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế trước trích lập dự phòng đạt 985 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,61%.

Nguồn: Bizlive