Tổng giám đốc Maritime Bank từ nhiệm

Ông Atul Malik sẽ từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Ngân hàng, chuyển sang làm Cố vấn cao cấp cho Hội đồng quản trị và Hội đồng điều hành.
Ông Atul Malik sẽ từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Ngân hàng, chuyển sang làm Cố vấn cao cấp cho Hội đồng quản trị và Hội đồng điều hành.
Ông Atul Malik sẽ từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Ngân hàng, chuyển sang làm Cố vấn cao cấp cho Hội đồng quản trị và Hội đồng điều hành.

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) vừa công bố thay đổi nhân sự cấp cao.

Theo đó, ông Atul Malik sẽ từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Ngân hàng, chuyển sang làm Cố vấn cao cấp cho Hội đồng quản trị và Hội đồng điều hành.

Ông Atul Malik chính thức gia nhập Maritime Bank với chức vụ Tổng giám đốc từ tháng 3/2012. Về việc từ nhiệm lần này, ông Atul Malik cho biết vì lý do từ phía gia đình. 

Ngoài ra, Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Tạ Ngọc Đa giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Maritime Bank và giao nhiệm vụ phụ trách điều hành ngân hàng thay ông Atul Malik tới khi ngân hàng bổ nhiệm Tổng giám đốc mới.

Được biết, ông Tạ Ngọc Đa từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Phó tổng giám đốc Maritime Bank, Giám đốc Khối quản lý rủi ro, Giám đốc Khối phê duyệt tín dụng... 

Ông Tạ Ngọc Đa được giao nhiệm vụ phụ trách điều hành Ngân hàng thay ông Atul Malik.
Ông Tạ Ngọc Đa được giao nhiệm vụ phụ trách điều hành Ngân hàng thay ông Atul Malik.

Đồng thời, Hội đồng điều hành Maritime Bank bổ nhiệm ông Syed Mohammad Nadeem Kazmi, quốc tịch Pakistan làm Giám đốc Khối quản lý rủi ro thay thế vị trí của ông Tạ Ngọc Đa.

Theo Bizlive