Đến 2025, 100% xã của Đà Nẵng ứng dụng chuyển đổi số để truy xuất nguồn gốc sản phẩm, dược liệu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Đến 2025, có ít nhất 50% các mô hình liên kết gắn với vùng nguyên liệu có ứng dụng công nghệ số; 100% xã ứng dụng chuyển đổi số để thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã.

Ứng dụng truy xuất nguồn gốc sản phẩm, dược liệu do Bộ Y tế xây dựng
Ứng dụng truy xuất nguồn gốc sản phẩm, dược liệu do Bộ Y tế xây dựng

Theo kế hoạch thực hiện chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2023-2025 theo Quyết định số 924/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ của UBND TP Đà Nẵng, đến năm 2025, sẽ có 100% xã trên địa bàn TP Đà Nẵng ứng dụng chuyển đổi số để truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được tổ chức đồng bộ, thống nhất trên nền tảng công nghệ số và có ít nhất 90% hồ sơ công việc cấp Trung ương, cấp tỉnh; 80% hồ sơ công việc cấp huyện và 65% hồ sơ công việc cấp xã được xử lý trên môi trường mạng.

Đối với kinh tế số, ít nhất 70% xã có các hợp tác xã, có các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực và 50% các mô hình liên kết gắn với vùng nguyên liệu có ứng dụng công nghệ số; 100% xã ứng dụng chuyển đổi số để thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã; ít nhất 10% sản phẩm chủ lực của xã được bán qua kênh thương mại điện tử; có 80% sản phẩm chương trình “mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) được gắn mã QR Code.

Về xã hội số, ít nhất 40% xã cung cấp một dịch vụ thiết yếu như y tế, giáo dục giám sát cộng đồng, an ninh trật tự, môi trường, văn hóa và tổ chức lấy ý kiến phản hồi về sự hài lòng của người dân, cộng đồng về kết quả xây dựng nông thôn mới thông qua ứng dụng trực tuyến; ít nhất 40% người dân tham gia và sử dụng ứng dụng khám chữa bệnh từ xa.

Phổ biến kiến thức, nâng cao kỹ năng số và năng lực tiếp cận thông tin cho người dân nông thôn bảo đảm mục tiêu đến năm 2025 tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động được phổ biển kiến thức, kỹ năng số cơ bản tại tất cả các xã đạt trên 70%...