Đầu tư cho lĩnh vực y tế tại Hà Nội tăng gần gấp đôi sau 8 năm

Thành phố Hà Nội đã tích cực đầu tư tài chính cho công tác y tế ở cả lĩnh vực dự phòng và khám chữa bệnh, với mức đầu tư cho lĩnh vực này tăng gần gấp đôi sau 8 năm.

Thành phố Hà Nội đã tích cực đầu tư tài chính cho công tác y tế ở cả lĩnh vực dự phòng và khám chữa bệnh, với mức đầu tư cho lĩnh vực này tăng gần gấp đôi sau 8 năm./.

Theo Vietnam+

http://www.vietnamplus.vn/dau-tu-cho-linh-vuc-y-te-tai-ha-noi-tang-gan-gap-doi-sau-8-nam/573960.vnp