Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam có cơ cấu tổ chức mới

Cùng ngày 4/1/2018, Chính phủ đã lần lượt ban hành các Nghị định 02, 03 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam.
Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam có cơ cấu tổ chức mới - Ảnh 1

Các Nghị định 02, 03 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 4/1/2018 (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Theo các Nghị định mới của Chính phủ, Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam đều là cơ quan thuộc Chính phủ; chịu sự quản lý nhà nước của Bộ TT&TT về báo chí, phát thanh, truyền hình. Trong đó, Đài Truyền hình Việt Nam (tên viết tắt tiếng Việt là THVN; tên giao dịch quốc tế tiếng Anh là Vietnam Television, viết tắt là VTV) là đài truyền hình quốc gia thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần giáo dục, nâng cao dân trí, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân bằng các chương trình truyền hình và các loại hình báo chí, truyền thông đa phương tiện khác.

Đài Tiếng nói Việt Nam (tên viết tắt tiếng Việt là TNVN; tên giao dịch quốc tế tiếng Anh là Voice of Vietnam, viết tắt là VOV) là đài phát thanh quốc gia thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần giáo dục, nâng cao dân trí, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân bằng các chương trình phát thanh và các loại hình báo chí, truyền thông đa phương tiện khác.

Nghị định 02 quy định rõ, VTV có các nhiệm vụ, quyền hạn: Xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, trung hạn, hàng năm và các dự án quan trọng khác của VTV và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; Nghiên cứu, đề xuất xây dựng, trình cấp có thẩm quyền công bố tiêu chuẩn quốc gia, ban hành tiêu chuẩn cơ sở theo quy định của pháp luật; Tổ chức sản xuất, truyền dẫn, phát sóng, phát hành, lưu trữ các chương trình truyền hình, báo điện tử, báo in theo quy định của pháp luật; Tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển của hệ thống truyền hình Việt Nam; Quyết định và chịu trách nhiệm về nội dung, chương trình và thời lượng phát sóng hàng ngày trên các kênh chương trình của VTV theo quy định của pháp luật; Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc; được vận dụng cơ chế tài chính, tiền lương như doanh nghiệp theo quy định của pháp luật…

Cũng theo Nghị định 02, VTV có 31 đơn vị, trong đó có một số đơn vị mới như: Trung tâm Đài Truyền hình Việt Nam tại TP. Nha Trang; Trung tâm Tin học và Công nghệ truyền hình (trước đây là Trung tâm Tin học và Đo lường). Như vậy, theo quy định mới, VTV có 5 Trung tâm Truyền hình tại 5 tỉnh, thành phố là TP.HCM, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang và Cần Thơ. Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Phú Yên đã không còn trong cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam như quy định cũ.

Với VOV, theo Nghị định 03 mới được ban hành, cơ quan thuộc Chính phủ này có các nhiệm vụ, quyền hạn gồm: Xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch, các chương trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn, hàng năm, các dự án quan trọng của VOV và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; Quyết định và chịu trách nhiệm về nội dung, chương trình, thời lượng phát sóng hàng ngày trên các kênh chương trình của VOV, phạm vi phủ sóng, phạm vi tác động thông tin đối nội và đối ngoại theo quy định của pháp luật; Tổ chức sản xuất, truyền dẫn, phát sóng, phát hành, lưu trữ các chương trình phát thanh, truyền hình, báo điện tử, báo in theo quy định của pháp luật; Quản lý trực tiếp hệ thống kỹ thuật chuyên dùng của VOV để sản xuất chương trình, truyền dẫn tín hiệu và phát sóng chương trình, kênh chương trình trong nước và ra nước ngoài theo quy định của pháp luật; Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng cơ chế tài chính đặc thù của VOV để trình Chính phủ phê duyệt…

Cũng theo quy định mới, cơ cấu tổ chức của VOV gồm 27 đơn vị, trong đó có một số đơn vị mới được bổ sung như: Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC; Ban Văn học - Nghệ thuật (VOV6); Cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc; Trung tâm Sản xuất và Lưu trữ Chương trình; Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Truyền thông...

Về lãnh đạo, cả VTV và VOV đều có Tổng giám đốc và không quá 4 Phó Tổng giám đốc. Tổng Giám đốc và các Phó Tổng giám đốc do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật. Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của VTV/VOV; các Phó Tổng giám đốc giúp việc Tổng giám đốc và chịu tách nhiệm trước Tổng giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực được phân công. Tổng giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của các đơn vị trực thuộc.

Theo ICTNews

http://ictnews.vn/thoi-su/dai-truyen-hinh-viet-nam-dai-tieng-noi-viet-nam-co-co-cau-to-chuc-moi-163284.ict