Đại học New York mở chuyên ngành đào tạo công nghệ Blockchain

Đại học New York (NYU) đã trở thành trường đại học 'đầu tiên' ở Mỹ để mở cho sinh viên một chuyên ngành về công nghệ blockchain, cũng là trường tiên phong trong việc cung cấp các khóa học cho sinh viên đại học về tiền mật mã và blockchain.

Đại học New York (NYU) đã trở thành trường đại học “đầu tiên” ở Mỹ để mở cho sinh viên một chuyên ngành về công nghệ blockchain, CBS New York đưa tin ngày 18 tháng 9.

Chương trình sẽ được cung cấp bởi Trường Kinh doanh Stern NYU, cũng là trường tiên phong trong việc cung cấp các khóa học cho sinh viên đại học về tiền mật mã và blockchain. Giáo sư Andrew Hinkes nhận xét về chương trình mới:

"Chúng tôi hy vọng thiết lập nền móng để sinh viên có thể hiểu những gì thực sự đang xảy ra, để họ có thể hiểu sự ảnh hưởng của pháp lý và kinh doanh, và chuẩn bị cho sinh viên khi ra ngoài và giải quyết thị trường mới này."

Theo giáo sư Kathleen Derose, cơ sở giáo dục đang mong đợi các công ty lớn hợp tác trong chương trình đào tạo, trong khi “các công ty khởi nghiệp trong fintech sẽ có khả năng phát minh ra những thứ mới mẻ”. Theo sau số lượng sinh viên quan tâm đến đề nghị mới, NYU báo cáo tăng gấp đôi dịch vụ khóa học của mình trong năm học này.

Adam White từ sàn giao dịch Coinbasse cho biết rằng sinh viên “nhìn thấy sự phát triển, sự ra đời của một ngành công nghiệp mới”, thêm vào đó “bằng nhiều cách, chúng ta nhìn vào những thứ như Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) và blockchain như internet 3.0"

Tháng trước, Coinbase đã phát hành một nghiên cứu, cho thấy 42% trong 50 trường đại học hàng đầu thế giới có ít nhất một lớp về tiền mật mã và blockchain. Trong số 172 lớp được xem xét trong nghiên cứu, 15% được cung cấp bởi các khoa kinh tế, tài chính, luật pháp và kinh doanh, trong khi 4% là ở các khoa khoa học xã hội. Nghiên cứu cho thấy rằng các khóa học liên quan đến mật mã và blockchain phổ biến nhất ở Hoa Kỳ so với các quốc gia khác.

Mối quan tâm của sinh viên Mỹ về tiền mật mã được phản ánh không chỉ trong các chương trình giáo dục, mà cả trong đầu tư tiền mật mã. Theo một nghiên cứu được tiến hành bởi Student Loan Report vào tháng 3, 21,2% sinh viên đại học đã sử dụng tiền vay để đầu tư vào một khoản tiền mật mã, hy vọng rằng sự biến động giá cả trong tiền mật mã sẽ giúp trả nợ nhanh hơn.

Theo ICT News

http://ictnews.vn/internet/blockchain/dai-hoc-new-york-mo-chuyen-nganh-dao-tao-cong-nghe-blockchain-172746.ict