Đà Nẵng tạm dừng tiếp nhận trực tiếp hồ sơ thủ tục hành chính

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – UBND TP Đà Nẵng vừa quyết định tạm dừng nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn TP Đà Nẵng để phòng dịch COVID-19.
Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng
Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng

Với quyết định tạm dừng hoạt động nhận hồ sơ trực tiếp này, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tập trung tại Trung tâm hành chính TP, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính các quận, huyện, phường, xã tạm dừng việc nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp cho đến khi có thông báo mới.

Bên cạnh đó, UBND TP Đà Nẵng khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, sử dụng dịch vụ bưu chính công trong việc gửi hồ sơ và nhận kết quả thủ tục hành chính.

Để sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, người dân, doanh nghiệp có thể truy cập tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vni để thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng; sử dụng dịch vụ bưu chính công trong việc gửi hổ sơ và nhận kết quả thủ tục hành chính. Trong trường hợp cần thiết, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp liên hệ trực tiếp cơ quan, đơn vị liên quan để được xem xét, giải quyết hồ sơ theo đúng quy định.

UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND quân huyện, phường, xã thông báo công khai số điện thoại của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và công chức, viên chức được phân công theo dõi, xử lý hồ sơ trên trang thông tin điện tử và tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị để tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp biết, liên hệ công tác;

UBND TP còn yêu cầu các sở, ban ngành và UBND các quận huyện bố trí công chức, viên chức theo dõi, giải quyết hồ sơ của tổ chức cá nhân, doanh nghiệp đăng ký trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến theo đúng quy định. Thực hiện nghiêm các hướng dẫn và khuyến cáo của ngành chức năng trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.