Đà Nẵng phát Thông cáo về việc “Đình chỉ thi công ở dự án The Sunrise Bay“

VietTimes -- Cuối giờ chiều 31/3, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã phát Thông cáo báo chí liên quan đến việc đình chỉ thi công ở Dự án Khu đô thị mới quốc tế Đa Phước-The Sunrise Bay
Cuối giờ chiều 31/3, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã phát Thông cáo báo chí liên quan đến việc đình chỉ thi công ở Dự án Khu đô thị mới quốc tế Đa Phước.
Cuối giờ chiều 31/3, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã phát Thông cáo báo chí liên quan đến việc đình chỉ thi công ở Dự án Khu đô thị mới quốc tế Đa Phước.

Theo đó, Dự án do công ty TNHH The Sunrise Bay (tên cũ là Công ty TNHH Daewon Cantavil) làm chủ đầu tư. Công trình đã được cấp giấy phép xây dựng hạng mục Bờ kè lấn biển và san lấp. Từ năm 2011, chủ đầu tư đã tiến hành xây dựng hạng mục Bờ kè lấn biển và san lấp giai đoạn 1. Sau thời gian dừng thi công (từ tháng 4/2011) đến năm 2016, Chủ đầu tư có văn bản đề nghị Sở Xây dựng cho phép Dự án tiếp tục được triển khai xây dựng hạng mục trên theo giấy phép xây dựng đã cấp từ năm 2008 và đã được Sở Xây dựng đồng ý bằng văn bản.

Để tạo điều kiện cho chủ đầu tư triển khai dự án, ngày 23/1/2017, Sở Xây dựng Đà Nẵng đã cấp giấy phép cho chủ đầu tư xây dựng hạng mục hạ tầng kỹ thuật dự án Khu đô thị mới quốc tế Đa Phước (phân kỳ 1 với diện tích 46,6ha). Và trong Giấy phép có yêu cầu Chủ đầu tư hoàn thành thủ tục đánh giá tác động môi trường, thẩm định PCCC trước thi khởi công thi công.

Tuy nhiên, ngày 27/3/2017, Sở Xây dựng phối hợp với UBND quận Hải Châu, UBND phường Thanh Bình kiểm tra thực tế hiện trường thì chủ đầu tư đang tiến hành đào đất làm mương thoát nước khi chưa hoàn thành thủ tục đánh giá tác động môi trường. Và Hồ sơ đánh giá tác động môi trường đã được chủ đầu tư nộp tạo Bộ TN&MT theo biên nhận ngày 7/3/2017, ngày trả kất quả là 19/6/2017). Chính vì vậy, Thanh tra Sở Xây dựng đã lập biên bản ngừng thi công do chưa hoàn thành thủ tục đánh giá tác động môi trường, thẩm định PCCC. Và công trình chỉ được phép thi công sau khi hoàn thành các thủ tục nói trên.

Riêng đối với hạng mục hạ tầng kỹ thuật dự án (phân kỳ 1 với diện tích 46,6ha), Thanh tra Sở Xây dựng Đà Nẵng yêu cầu dừng thi công để Chủ đầu tư giải trình nguồn gốc vật liệu dùng để san lấp mặt bằng và thi công bờ kè. Hiện Sở Xây dựng đang xem xét giải trình và kiến nghị của Chủ đầu tư liên quan đến vấn đề này.