Đà Nẵng: Nếu bị khiếu kiện hành chính, người đứng đầu đơn vị phải hầu tòa

VietTimes – Đó là 1 trong những nội dung của Chỉ thị số 05/CT-UBND của UBND TP Đà Nẵng về nâng cao chất lượng, siết chặt kỷ cương, trách nhiệm trong thi hành công vụ, chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính.

Trung tâm hành chính tập trung TP Đà Nẵng

Trung tâm hành chính tập trung TP Đà Nẵng

Chỉ thị yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, phường, xã trên địa bàn TP Đà Nẵng chấn chỉnh tác phong làm việc, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ thuộc quyền quản lý; nâng cao chất lượng trong tham mưu ban hành các văn bản hành chính, thực hiện hành vi hành chính.

Đặc biệt, Chỉ thị yêu cầu các cơ quan, đơn vị nào tham mưu văn bản hoặc có văn bản hành chính mà nội dung văn bản đó bị khiếu kiện hành chính, thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó có trách nhiệm tham gia phiên tòa, phiên đối thoại khi được tòa án triệu tập, đồng thời cung cấp đầy đủ chứng cứ, tài liệu có liên quan đến quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khởi kiện.

UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, nhằm nâng cao trình độ cán bộ; sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp với trình độ chuyên môn; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tổ chức, cá nhân chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính.

Các đơn vị có trách nhiệm tăng cường phối hợp trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản hành chính, hành vi hành chính, bảo đảm đúng quy định, khả thi, khách quan, công khai, minh bạch với các nguyên tắc và yêu cầu quản lý Nhà nước. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, không tạo thành các điểm nóng về khiếu kiện làm mất an ninh trật tự, an toàn xã hội.

UBND TP Đà Nẵng đã giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra việc chấp hành, các hoạt động thực thi công vụ của cán bộ; giao Sở Tư pháp phối hợp với Cục THADS TP Đà Nẵng theo dõi, đôn đốc, định kỳ báo cáo kết quả thi hành án.