Đà Nẵng: 100% doanh nghiệp, tổ chức, người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử

VietTimes – 100% doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, người nộp thuế trên địa bàn TP Đà Nẵng đã sử dụng hóa đơn điện tử - Cục Thuế TP Đà Nẵng vừa cho biết.

Một góc cổng dịch vụ công 1 cửa thuộc Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng

Một góc cổng dịch vụ công 1 cửa thuộc Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng

Để tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp trong sử dụng hoá đơn điện tử, cơ quan thuế sẽ tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế đăng ký, sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định. Những người sử dụng hóa đơn điện tử có vướng mắc, sai sót, thì theo phân cấp, Cục Thuế và các Chi cục Thuế sẽ trực tiếp hướng dẫn cho người nộp thuế thuộc địa bàn quản lý.

Trước đó, ngày 24/2, Bộ Tài chính đã quyết định triển khai áp dụng hóa đơn điện tử đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn 57 tỉnh, TP, từ tháng 4/2022.

Sau hơn 3 tháng triển khai, cả nước đã có 99,9% doanh nghiệp đang hoạt động có sử dụng hóa đơn chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử và 65.143 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai đã đăng ký và chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử. Đã có khoảng 424 triệu hóa đơn điện tử đã được phát hành.

Từ ngày 1/7, Tổng Cục thuế sẽ tiếp tục triển khai chương trình sử dụng tem vé điện tử cùng với biên lai thu phí và lệ phí.