Đà Nẵng: Duyệt chi gần 40 tỷ đồng thí điểm chiếu sáng công cộng bằng đèn LED

VietTimes -- Văn phòng UBND TP Đà Nẵng vừa cho biết, TP vừa ra quyết định phê duyệt Đề án kinh phí gần 40 tỷ đồng để thí điểm thay thế hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn bằng đèn LED để phục vụ APEC.
TP Đà Nẵng vừa quyết định phê duyệt Đề án kinh phí gần 40 tỷ đồng để thí điểm thay thế hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn bằng đèn LED để phục vụ APEC. Ảnh: Xuân Mai.
TP Đà Nẵng vừa quyết định phê duyệt Đề án kinh phí gần 40 tỷ đồng để thí điểm thay thế hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn bằng đèn LED để phục vụ APEC. Ảnh: Xuân Mai.
Số tiền đầu tư được trích từ nguồn vốn ngân sách TP và tiền tiết kiệm điện, duy tu bảo dưỡng đèn chiếu sáng hằng năm theo hình thức ESCO. Phạm vi thực hiện thí điểm là thay thế 5% tổng số đèn chiếu sáng công cộng, cụ thể là thay thế 2.996 bộ đèn cao áp phóng điện hiện trạng trên 19 tuyến đường bằng đèn LED.
Phương thức đầu tư được áp dụng là theo hình thức nhà đầu tư trúng thầu sẽ bỏ vốn đầu tư ban đầu để triển khai, sau đó thu hồi vốn bằng kinh phí tiết kiệm tiền điện chiếu sáng, chi phí duy tu, bảo dưỡng đèn chiếu sáng hằng năm và 1 phần từ Ngân sách TP bố trí hằng năm để chi trả cho dự án. 
Dự án được triển khai nhằm phục vụ sự  kiện Tuần lễ cấp cao APEC diễn ra tại Đà Nẵng vào cuối năm nay. Đồng thời thúc đẩy việc thực thi Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực điện chiếu sáng công cộng, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch nói riêng và phát triển kinh tế địa phương.
Dự kiến Dự án sẽ được tiến hành và ký kết hợp đồng với nhà đầu tư từ tháng 9-10/2017. Thực hiện thay thế lắp đặt hoàn thành trong tháng 10/2017 và bàn giao đưa vào sử dụng.