Đà Nẵng: Công khai thông tin quỹ đất trên địa bàn TP

VietTimes – Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất Đà Nẵng hiện tại trên toàn TP có 23.458 lô đất, trong đó có 15.607 lô đã có mặt bằng, 7.851 lô chưa có mặt bằng.
Một góc thành phố Đà Nẵng
Một góc thành phố Đà Nẵng

Văn phòng UBND TP Đà Nẵng vừa cho biết, thực hiện kết luận của Thường trực Thành ủy về việc công khai quỹ đất trên địa bàn TP, UBND TP Đà Nẵng vừa chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất Đà Nẵng công khai thông tin quỹ đất hiện do Trung tâm quản lý để người dân và doanh nghiệp được rõ.

Theo đó, về quỹ đất tái định cư, hiện nay, toàn thành phố có 23.458 lô đất. Trong đó, có 15.607 lô đã có mặt bằng và 7.851 lô chưa có mặt bằng.

Cụ thể, trên địa bàn quận Cẩm Lệ có 3.770 lô đất tái định cư, với 3.328 lô đã có mặt bằng và 442 lô chưa có mặt bằng; quận Hải Châu có 251 lô đã có mặt bằng trên tổng số 251 lô đất tái định cư; quận Thanh Khê có 93 lô đã có mặt bằng trên tổng số 93 lô đất tái định cư; quận Sơn Trà có 1.884 lô, với 1.590 lô đã có mặt bằng, 294 lô chưa có mặt bằng; quận Ngũ Hành Sơn có 8.078 lô đất tái định cư, trong đó 3.781 lô đã có mặt bằng, 4.297 lô chưa có mặt bằng; quận Liên Chiểu có 4.055 lô đất tái định cư, với 3.385 lô đã có mặt bằng, 670 lô chưa có mặt bằng; huyện Hòa Vang có 5.327 lô đất tái định cư, với 3.179 lô đã có mặt bằng, 2.148 lô chưa có mặt bằng.

Trên địa bàn thành phố có 247 khu đất lớn đã có mặt bằng, với diện tích 1.311.851,8 m2. Trong đó, quận Cẩm Lệ có 55 khu đất, với diện tích 375.024,5 m2; quận Hải Châu có 11 khu đất, diện tích 114.095,9 m2; quận Thanh Khê có 3 khu đất, với diện tích 9.157,5 m2; quận Sơn Trà có 71 khu đất, diện tích 202.539,2 m2; quận Ngũ Hành Sơn có 52 khu đất, diện tích 221.304,3 m2; quận Liên Chiểu có 21 khu đất, diện tích 120.561,2 m2; huyện Hòa Vang có 34 khu đất, với diện tích 295.372,3 m2.