Đã "chốt" phương án cơ cấu lại MobiFone và VnPost

VietTimes -- Theo thông tin từ Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phê duyệt phương án cơ cấu lại của hai doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ, là Tổng công ty Viễn Thông Mobifone và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam - VnPost vào cuối tháng 9, đầu tháng 10 vừa qua.
Ảnh minh hoạ: MobiFone
Ảnh minh hoạ: MobiFone

10 tháng đầu năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cơ cấu lại của Tập đoàn Tập đoàn Điện lực Việt và Danh mục các doanh nghiệp thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn giai đoạn 2017 – 2020 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Bộ Giao thông Vận tải đã phê duyệt phương án tái cơ cấu lại 2 Tổng công ty: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam và Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc.

Bộ Tài chính cũng đã có công văn số 12161/BTC-TCDN ngày 13/9/2017 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án cơ cấu lại SCIC giai đoạn 2016-2020.

Chương trình hành động của Chính phủ về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN. Chương trình hành động đề ra mục tiêu cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN trên nền tảng công nghệ hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế, nhằm huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại DN để DNNN giữ vững vị trí then chốt và là một lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Cụ thể, đến năm 2020, hoàn thành cơ cấu lại, đổi mới DNNN giai đoạn 2017-2020 trên cơ sở các tiêu chí phân loại DNNN, DN có vốn nhà nước thuộc các ngành, lĩnh vực tại Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó thực hiện cổ phần hóa 137 DNNN; Hoàn thành thoái vốn theo danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 và các DN mà Nhà nước không cần nắm giữ, tham gia góp vốn theo các quyết định cụ thể của Thủ tướng Chính phủ.

Chương trình hành động cũng đề ra các nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới, trong đó tập trung đẩy mạnh cơ cấu lại DNNN. Theo đó, kiên quyết thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước đối với các DN thuộc Danh mục DNNN thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020; Danh mục DNNN hoàn thành cổ phần hóa theo từng năm giai đoạn 2017-2020; Danh mục DN có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020 theo tiến độ, lộ trình được phê duyệt. Thường xuyên rà soát, cập nhật Danh mục DNNN thực hiện cổ phần hóa theo từng năm giai đoạn 2017-2020 và danh mục DN có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020...