Cười bể bụng với những kiểu phát minh lãng nhách nhất

VietTimes -- Phát minh không chỉ là độc quyền của các nhà khoa học. Những phát minh dưới đây khiến bạn phải... bó tay vì sự độc đáo và lãng nhách của chúng. Tuy nhiên, cũng có một số ý tưởng không tồi đó bạn. 

Tiện cả... đôi đường.

Tiện cả... đôi đường.

Cười bể bụng với những kiểu phát minh lãng nhách nhất ảnh 1

Kiểu phát minh chơi khó nhất.

Cười bể bụng với những kiểu phát minh lãng nhách nhất ảnh 2

Kiểu phát minh... tiện lợi nhất. 

Cười bể bụng với những kiểu phát minh lãng nhách nhất ảnh 3

Kiểu phát minh... khó coi nhất.

Cười bể bụng với những kiểu phát minh lãng nhách nhất ảnh 4

Kiểu phát minh ... thư giãn nhất. 

Cười bể bụng với những kiểu phát minh lãng nhách nhất ảnh 5

Kiểu phát minh... nghệ thuật nhất

Cười bể bụng với những kiểu phát minh lãng nhách nhất ảnh 6

Kiểu phát minh... quý tộc nhất

Cười bể bụng với những kiểu phát minh lãng nhách nhất ảnh 7

Kiểu phát minh... vị kỷ nhất.

Cười bể bụng với những kiểu phát minh lãng nhách nhất ảnh 8

Kiểu phát minh... sừng sỏ nhất

Cười bể bụng với những kiểu phát minh lãng nhách nhất ảnh 9

Kiểu phát minh dị hợm nhất

Cười bể bụng với những kiểu phát minh lãng nhách nhất ảnh 10

Kiểu phát minh... rẻ tiền nhất

Cười bể bụng với những kiểu phát minh lãng nhách nhất ảnh 11

Kiểu phát minh... táo bạo nhất

Cười bể bụng với những kiểu phát minh lãng nhách nhất ảnh 12

Kiểu phát minh... nguyên thủy nhất

Cười bể bụng với những kiểu phát minh lãng nhách nhất ảnh 13

Kiểu phát minh... lãng nhách nhất.

T.P