Công viên phần mềm Đà Nẵng được công nhận là Khu Công nghệ thông tin tập trung

VietTimes -- Khu công nghệ thông tin tập trung Công viên phần mềm Đà Nẵng có quy mô 10.885,6 m2 bao gồm 2 tòa nhà tại địa chỉ số 2 và 15 đường Quang Trung, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Phối cảnh Khu Công viên CNTT Đà Nẵng. Ảnh: Danang.gov.vn
Phối cảnh Khu Công viên CNTT Đà Nẵng. Ảnh: Danang.gov.vn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1967/QĐ-TTg công nhận Công viên phần mềm Đà Nẵng là Khu Công nghệ thông tin tập trung.

Khu công nghệ thông tin tập trung Công viên phần mềm Đà Nẵng có chức năng tập trung các hoạt động nghiên cứu phát triển, đào tạo, sản xuất và kinh doanh sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin, cung cấp hạ tầng, cung ứng dịch vụ công nghệ thông tin cho các tổ chức, doanh nghiệp và các hoạt động khác liên quan đến công nghệ thông tin.

Khu công nghệ thông tin tập trung Công viên phần mềm Đà Nẵng được hưởng các chính sách ưu đãi đối với khu công nghệ thông tin tập trung quy định tại Nghị định 154/2013/NĐ-CP ngày 8/11/2013 của Chính phủ quy định về khu công nghệ thông tin tập trung và các chính sách ưu đãi khác áp dụng đối với khu công nghệ thông tin tập trung theo quy định của pháp luật.

Ngân sách nhà nước (của trung ương và địa phương) hỗ trợ đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng hạ tầng Khu công nghệ thông tin tập trung Công viên phần mềm Đà Nẵng theo quy định của pháp luật về đầu tư công, phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ thông tin tập trung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Được ưu tiên vay vốn tín dụng ưu đãi đầu tư tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố Đà Nẵng và các tổ chức tín dụng khác để đầu tư xây dựng, mở rộng, nâng cấp hạ tầng Khu công nghệ thông tin tập trung Công viên phần mềm Đà Nẵng.

Cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Tổ chức quản lý Khu công nghệ thông tin tập trung Công viên phần mềm Đà Nẵng do UBND thành phố Đà Nẵng quyết định; phù hợp theo quy định của Nghị định 154/2013/NĐ-CP ngày 8/11/2013 của Chính phủ quy định về khu công nghệ thông tin tập trung và các quy định khác của pháp luật.

Bổ sung Khu công nghệ thông tin tập trung Công viên phần mềm Đà Nẵng vào Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ thông tin tập trung đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.