Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội bị quy trách nhiệm vì bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước chậm

VietTimes -- Theo HĐND TP. Hà Nội, thời gian qua triển khai việc bán nhà, cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà ở thuộc quyền sở hữu Nhà nước còn chậm, kết quả sau hơn 6 tháng các sở, ngành mới bán được 148 căn. Trách nhiệm này thuộc về Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội.
Sau hơn 6 tháng các sở, ngành mới bán được 148 căn .Ảnh minh họa.
Sau hơn 6 tháng các sở, ngành mới bán được 148 căn .Ảnh minh họa.

HĐND TP. Hà Nội đã có báo cáo kết quả giám sát về tình hình, kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố.

Theo đó, tính đến ngày 28/2/2017, TP đã cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân trong khu dân cư được 1.299.852 thửa; đã bán nhà ở thuộc quyền sở hữu Nhà nước và cấp GCN 154.160 căn (đạt 92%); cấp GCN cho người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở 146.884 căn (đạt 82,4%); cấp GCN cho người mua nhà ở chung cư tái định cư được 9.527 căn (đạt 69,9%);...

Theo HĐND TP, việc bán nhà, cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà ở thuộc quyền sở hữu Nhà nước còn chậm. Công tác quản lý, thống kê, theo dõi đối với quỹ nhà ở thuộc quyền sở hữu Nhà nước hạn chế. Đến nay không có số liệu chính thức về số liệu nhà ở cũ thuộc quyền sở hữu Nhà nước do các cơ quan tự quản của Trung ương và Hà Nội chưa bàn giao về cho sở Xây dựng quản lý.

Nhiều trường hợp hộ gia đình thuộc diện đủ điều kiện mua nhà đã được đơn vị quản lý nhà tiếp nhận hồ sơ từ năm 2015 nhưng chưa được các cấp, các ngành của TP xem xét, giải quyết bán. Cụ thể, đến ngày 28/2/2017 còn 2.913 căn nhà thuộc sở hữu nhà nước đã tiếp nhận hồ sơ thuộc diện đủ điều kiện bán nhưng chưa xem xét, giải quyết.

Nhiều trường hợp có vướng mắc nhưng chưa được Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội và các cơ quan chức năng của TP xem xét, tháo gỡ giải quyết kịp thời, gây bức xúc trong du luận nhân dân. Cụ thể, đến ngày 28/2/2017 còn 10.902 căn nhà thuộc quyền sở hữu Nhà nước có vướng mắc chưa được xem xét, tháo gỡ, giải quyết.

Sau hơn 6 tháng, từ khi có Chỉ thị 09-CT/TU của Thành ủy Hà Nội, đến nay các sở, ngành Hà Nội mới giải quyết bán được 148 căn.

Nguyên nhân là do Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội không thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao đối với các trường hợp thuộc diện đủ điều kiện bán và thiếu quyết liệt trong giải quyết đối với các trường hợp còn vướng mắc. Công tác phối hợp giữa sở Xây dựng với chính quyền quạn, huyện, thị xã và sở Tài Nguyên Môi trường trong quản lý, kê khai, xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gằn liền trên đất đối với các căn hộ thuộc diện nhà tự quản không còn đầu mối quản lý hoặc đã phá dỡ xây dựng chưa tốt.

HĐND TP. Hà Nội đánh giá, trách nhiện này thuộc về Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội.