Hà Nội cử Người đại diện quản lý phần vốn tại Công ty cổ phần Dệt 19/5

VietTimes -- Ông Đỗ Văn Minh, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Dệt 19/5 Hà Nội được cử là Người đại diện phụ trách chung quản lý vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Dệt 19/5 Hà Nội, đồng thời được giới thiệu tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3554/QĐ-UBND về việc cử Người đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Dệt 19/5 Hà Nội.

Theo đó, UBND Thành phố cử các cá nhân tham gia đại diện quản lý phần vốn nhà nước 8.565.000 cổ phần, tương ứng 85.650.000.000 đồng, chiếm 32,03% vốn điều lệ và giới thiệu ứng cử các chức danh quản lý tại Công ty cổ phần Dệt 19/5 Hà Nội.

Trong đó, ông Đỗ Văn Minh, sinh ngày 23/8/1957, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Dệt 19/5 Hà Nội, đại diện quản lý 4.554.000 cổ phần nhà nước, tương ứng 45.540.000.000 đồng, chiếm 17,03% vốn điều lệ; là Người đại diện phụ trách chung quản lý vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Dệt 19/5 Hà Nội.

Đồng thời, ông Minh cũng được giới thiệu tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dệt 19/5 Hà Nội. Thời hạn tham gia đại diện quản lý phần vốn nhà nước của ông Đỗ Văn Minh đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Nhà nước.

Bà Trịnh Thị Hoa, sinh ngày 01/5/1976, Kế toán trưởng Công ty TNHH một thành viên Dệt 19/5 Hà Nội, đại diện quản lý 2.005.500 cổ phần nhà nước, tương ứng 20.055.000.000 đồng, chiếm 7,5% vốn điều lệ; giới thiệu bà Trịnh Thị Hoa tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị để giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty cổ phần Dệt 19/5 Hà Nội. Thời hạn tham gia đại diện quản lý phần vốn nhà nước của bà Trịnh Thị Hoa theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị là 5 (năm) năm.

Bà Đặng Thị Hồng Lê, sinh ngày 11/10/1975, Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty TNHH một thành viên Dệt 19/5 Hà Nội, đại diện quản lý 2.005.500 cổ phần nhà nước, tương ứng 20.055.000.000 đồng, chiếm 7,5% vốn điều lệ; bà Đặng Thị Hồng Lê được giới thiệu tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dệt 19/5 Hà Nội. Thời hạn tham gia đại diện quản lý phần vốn nhà nước của bà Đặng Thị Hồng Lê theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị là 5 (năm) năm.

Về việc này, ngày 12/6, UBND TP. Hà Nội cũng đã có văn bản chỉ đạo về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2017 - 2020.

Theo đó, yêu cầu Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan tham mưu đề xuất UBND Thành phố về thực hiện chính sách, chế độ đối với Người quản lý doanh nghiệp nhà nước, Người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp khi thực hiện cố phần hóa, thoái vốn nhà nước.

Xây dựng cơ chế xác định trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đề xuất xử lý nghiêm lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước, Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp không nghiêm túc thực hiện hoặc thực hiện không có kết quả sắp xếp, cố phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao trong quản lý, điều hành doanh nghiệp để doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thua lỗ, không có hiệu quả.

Đặc biệt, trường hợp thực hiện không đúng quy định, sai mục đích, kém hiệu quả, gây thất thoát, thua lỗ vốn và tài sản của Nhà nước thì phải bồi thường và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.